Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Saistošie noteikumi (arhīvs)

Par pārvaldes darbu un budžetu

Pārvaldes darbs

Apstiprināšanas datums Dokumenta Nr. Redakcija Virsraksts  
2015-08-27 Protokols Nr.11, p.4 Spēkā esošā Priekuļu novada pašvaldības Saistošie noteikumi Nr.8 „Par grozījumiem Priekuļu novada pašvaldības Saistošajos noteikumos Nr.16 “Par Priekuļu novada pašvaldības nodevām”
2020-04-23 Protokols Nr.8 p.36 Spēkā esošā Priekuļu novada pašvaldības Saistošie noteikumi Nr.6/2020 “Grozījumi Priekuļu novada pašvaldības 2009.gada 1. jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 "Priekuļu novada pašvaldības nolikums" ar 23.04.2020 grozījumiem  
2015-12-28 Protokols Nr.16, p.6 Spēkā esošā Priekuļu novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.16/2015 "Par Priekuļu novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu"
2011-02-03 Protokols Nr.2, p.1. Vēsturiskā Priekuļu novada pašvaldības saistošie noteikumi nr. 2 „Grozījumi Priekuļu novada pašvaldības 2009.gada 29.decembra saistošajos noteikumos Nr. 16 „Par Priekuļu novada pašvaldības nodevām””
2009-12-29 Protokols Nr. 13, p. 2 Vēsturiskā Priekuļu novada pašvaldības Saistošie noteikumi Nr. 16 “Par Priekuļu novada pašvaldības nodevām”
2015-08-27 Protokols Nr.11, p.4 Spēkā esošā Priekuļu novada pašvaldības Saistošie noteikumi Nr. 16 “Par Priekuļu novada pašvaldības nodevām” ar 03.02.2011., 17.10.2013. un 27.08.2015. grozījumiem
2015-11-05 Protokols Nr.14, p.2 Vēsturiskā Priekuļu novada pašvaldības 2009. gada 1.jūlija Saistošie noteikumi Nr.1 „PRIEKUĻU NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS” ar 04.07.2013., 17.10.2013. un 05.11.2015. groz.
2013-10-17 Protokols Nr.15, p.14 Vēsturiskā Priekuļu novada pašvaldības 2009. gada 1.jūlija Saistošie noteikumi Nr.1 „PRIEKUĻU NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS” ar 04.07.2013. un 17.10.2013. groz.
2013-07-04 Protokols Nr.9, p.37 Vēsturiskā Priekuļu novada pašvaldības 2009. gada 1.jūlija Saistošie noteikumi Nr.1 „PRIEKUĻU NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS” ar 04.07.2013. groz.
2009-07-01 Protokols Nr.2. p.1 Vēsturiskā Priekuļu novada pašvaldības 2009. gada 1.jūlija Saistošie noteikumi Nr.1 „PRIEKUĻU NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS”
2019-02-28 Protokols Nr.2, 20.p. Spēkā esošā Priekuļu novada pašvaldības Saistošie noteikumi Nr.2 „Grozījumi Priekuļu novada pašvaldības 2009.gada 1.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 "Priekuļu novada pašvaldības nolikums””


Budžets
 

Apstiprināšanas datums Dokumenta Nr. Redakcija Virsraksts  
2019-04-25 Protokols Nr.5, 12.p Spēkā esošā Saistošie noteikumi Nr.7/2019 „Par Priekuļu novada pašvaldības budžetu 2019. gadam” izdošanu  
2019-07-25 Protokols Nr.8, 48.p Spēkā esošā Saistošie noteikumi Nr.13/2019 „Par grozījumiem Priekuļu novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.7/2019 „Par Priekuļu novada pašvaldības budžetu 2019. gadam”.  
2019-06-20 Protokols N.7, 64.p. Spēkā esošā Saistošie noteikumi Nr.11/2019 „Par grozījumiem Priekuļu novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.7/2019 „Par Priekuļu novada pašvaldības budžetu 2019. gadam”  
2020-01-23 protokols Nr.2, p. 65 Spēkā esošā Priekuļu novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.2 "Par Priekuļu novada pašvaldības budžetu 2020. gadam"     
2018-01-25 Protokols Nr.1, p.1 Spēkā esošā Priekuļu novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.1/2016 "Par Priekuļu novada pašvaldības budžetu 2016.gadam"
2018-07-26 Protokols Nr.8, p.2 Spēkā esošā Priekuļu novada pašvaldības 2018.gada 26.jūlija Saistošie noteikumi Nr.8/2018 „Par grozījumiem Priekuļu novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.1/2018 „Par Priekuļu novada pašvaldības budžetu 2018.gadam”
2018-04-26 Protokols Nr.5, p.4 Spēkā esošā Priekuļu novada pašvaldības 2018.gada 26.aprīļa Saistošie noteikumi Nr.7/2018 „Par grozījumiem Priekuļu novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.1/2018 „Par Priekuļu novada pašvaldības budžetu 2018.gadam”
2017-11-23 Protokols Nr.13, p.18 Spēkā esošā Priekuļu novada pašvaldības 2017.gada 23.novembra Saistošie noteikumi Nr.12/2017 „Par grozījumiem Priekuļu novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.1/2017 „Par Priekuļu novada budžetu 2017.gadam”
Par nekustamo īpašumu
Apstiprināšanas datums Dokumenta Nr. Redakcija Virsraksts  
2019-04-25 Protokols Nr.4, 23.p. Spēkā esošā Saistošie noteikumi Nr .6/2019 “Par pašvaldības neapbūvētas zemes nomu"
2015-10-29 protokols Nr.13, p.43 Spēkā esošā Priekuļu novada pašvaldības SN Nr.12 "Par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (tās daļu), kas ierakstīta zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, un pašvaldībai piederošo vai piekritīgo zemi, uz kuras šī māja atrodas, nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas kārtību"
2016-09-22 Protokols Nr.10, p.8 Spēkā esošā Priekuļu novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.7/2016 „Par nekustamā īpašuma nodokli Priekuļu novadā”
2017-11-30 Protokols Nr.13, p.20 Spēkā esošā Priekuļu novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 10/2017 “ Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Priekuļu novadā”  
Par komunālo saimniecību
Apstiprināšanas datums Dokumenta Nr. Redakcija Virsraksts  
2019-05-23 Protokols Nr.5; 12.p. Spēkā esošā Saistošie noteikumi Nr. 2019/8 “Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtība Priekuļu novadā”
Par sabiedrisko kārtību
Apstiprināšanas datums Dokumenta Nr. Redakcija Virsraksts  
2013-10-17 Protokols Nr.15, p.16 Spēkā esošā Priekuļu novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.14 „Grozījumi Priekuļu novada pašvaldības 2010.gada 17.decembra Saistošajos noteikumos Nr.14 „Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas un nodevas par dzīvnieku turēšanas apmēru un maksāšanas kārtību noteikumi
2017-07-27 Protokols Nr.9, p.28 Spēkā esošā Priekuļu novada pašvaldības 2017.gada 25.maija Saistošie noteikumi Nr.4/2017 „Par kārtību Priekuļu novada publiski pieejamos bērnu rotaļu un sporta laukumos” ar 27.07.2017. groz.
2017-05-25 Protokols Nr.6, p.5 Vēsturiskā Priekuļu novada pašvaldības 2017.gada 25.maija Saistošie noteikumi Nr.4/2017 „Par kārtību Priekuļu novada publiski pieejamos bērnu rotaļu un sporta laukumos”
2017-02-23 Protokols Nr.2, p.1 Spēkā esošā Priekuļu novada pašvaldības 2011.gada 20.janvāra Saistošie noteikumu Nr. 1 "Priekuļu novada sabiedriskās kārtības noteikumi” 23.02.2017. grozījumi
2017-02-23 Protokols Nr.2, p.1 Spēkā esošā Priekuļu novada pašvaldības 2011.gada 20.janvāra Saistošie noteikumi Nr.1 "Priekuļu novada sabiedriskās kārtības noteikumi" ar 17.10.2013.un 23.02.2017.groz. - konsolidēti
2013-10-17 Protokols Nr.15, p.19 Vēsturiskā Priekuļu novada pašvaldības 2011.gada 20.janvāra Saistošie noteikumi Nr.1 "Priekuļu novada sabiedriskās kārtības noteikumi" ar 17.10.2013.groz. - konsolidēti
2013-10-17 Protokols Nr.15, p.19 Vēsturiskā Priekuļu novada pašvaldības 2011.gada 20.janvāra Saistošie noteikumi Nr.1 "Priekuļu novada sabiedriskās kārtības noteikumi" 17.10.2013.grozījumi
2011-01-20 Protokols Nr. 1, p.1 Vēsturiskā Priekuļu novada pašvaldības 2011.gada 20.janvāra Saistošie noteikumi Nr. 1 "Priekuļu novada sabiedriskās kārtības noteikumi”
2013-10-17 Protokols Nr.15, p.15 Spēkā esošā Priekuļu novada pašvaldības 2010.gada 17.decembra Saistošie noteikumi Nr. 14 „Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas un nodevas par dzīvnieku turēšanas apmēru un maksāšanas kārtību noteikumi Priekuļu novadā” ar 17.10.2013. grozījumiem
2010-12-17 Protokols Nr.20, 4.p. Vēsturiskā Priekuļu novada pašvaldības 2010.gada 17.decembra Saistošie noteikumi Nr. 14 „Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas un nodevas par dzīvnieku turēšanas apmēru un maksāšanas kārtību noteikumi Priekuļu novadā”
Par uzņēmējdarbības jautājumiem
Apstiprināšanas datums Dokumenta Nr. Redakcija Virsraksts  
2017-11-23 Protokols Nr.13, p.17 Spēkā esošā Priekuļu novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 11/2017 “Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu, starpproduktu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Priekuļu novadā”
2015-07-30 Protokols Nr.10 Spēkā esošā Priekuļu novada pašvaldības 2015.gada 30.jūlija Saistošie noteikumi Nr.7 „Par ielu tirdzniecību un nodevas apmēru par ielu tirdzniecību Priekuļu novadā”  
Par sociālajiem jautājumiem
Apstiprināšanas datums Dokumenta Nr. Redakcija Virsraksts  
2019-03-28 Protokols Nr.2, 20.p. Spēkā esošā Saistošie noteikumi Nr.5/2019 „Par brīvpusdienu piešķiršanu daudzbērnu ģimenēm”  
2019-03-28 Protokols. Nr.3, 39.p Spēkā esošā Saistošie noteikumi Nr.4/2019 "Par pabalstu aizgādnībā esošo personu aizgādņiem"  
2014-03-27 Protokols Nr.5, p.6. Vēsturiskā Priekuļu novada pašvaldības Saistošie noteikumi nr.9 „Par Priekuļu novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību” konsolidēti ar 30.12.2010. un 27.03.2014. grozījumiem
2020-12-28 Protokols Nr.20, p.7. Spēkā esošā Priekuļu novada pašvaldības Saistošie noteikumi nr.9 „Par Priekuļu novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību” konsolidētā versija
2013-11-28 Protokols Nr.18, .p.1 Spēkā esošā Priekuļu novada pašvaldības Saistošie noteikumi Nr.6 „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā Priekuļu novadā” ar 28.02.2013. un 28.11.2013. grozījumiem
2020-04-06 protokols Nr.7, 3.p Spēkā esošā Priekuļu novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.5 “Par pabalsta krīzes situācijā piešķiršanu Covid-19 izplatības ārkārtējās situācijas laikā”   
2021-02-25 Protokols Nr. 3, p.2 Spēkā esošā Priekuļu novada pašvaldības Saistošie noteikumi Nr. 16/2017 "Par ģimenes (personas) atzīšanu par trūcīgu un maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Priekuļu novada pašvaldībā"
2017-11-23 Protokols Nr.13, p.22 Vēsturiskā Priekuļu novada pašvaldības Saistošie noteikumi Nr. 15/2017 "Par pabalstiem pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem"
2017-11-23 Protokols Nr.13, p.22 Spēkā esošā Priekuļu novada pašvaldības Saistošie noteikumi Nr. 15/2017 "Par pabalstiem pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem"
2017-11-23 Protokols Nr.13, p.21 Spēkā esošā Priekuļu novada pašvaldības Saistošie noteikumi Nr. 14/2017 “Par materiālās palīdzības pabalstiem Priekuļu novadā”
2016-12-16 Protokols Nr.14 p.18. Spēkā esošā Priekuļu novada pašvaldības 30.07.2009. Saistošie noteikumi Nr. 2 "Noteikumi par Priekuļu novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem" ar 10.06.2010., 11.11.2010., 08.11.2012., 07.11.2013. un 16.12.2016. groz. - konsolidēti
2013-11-07 Protokols Nr.16, p.3 Vēsturiskā Priekuļu novada pašvaldības 30.07.2009. Saistošie noteikumi Nr. 2 "Noteikumi par Priekuļu novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem" ar 10.06.2010., 11.11.2010., 08.11.2012., 07.11.2013. grozījumiem - konsolidēti
2012-11-08 Protokols Nr.19, p.2 Vēsturiskā Priekuļu novada pašvaldības 30.07.2009. Saistošie noteikumi Nr. 2 "Noteikumi par Priekuļu novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem" ar 10.06.2010., 11.11.2010., 08.11.2012. grozījumiem - konsolidēti
2010-06-10 Protokols Nr.10, p.3 Vēsturiskā Priekuļu novada pašvaldības 30.07.2009. Saistošie noteikumi Nr. 2 "Noteikumi par Priekuļu novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem" ar 10.06.2010. grozījumiem - konsolidēti
2010-11-11 Protokols Nr. 18, p.23 Vēsturiskā Priekuļu novada pašvaldības 30.07.2009. Saistošie noteikumi Nr. 2 "Noteikumi par Priekuļu novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem" 11.11.2010. grozījumi
2010-06-10 Protokols Nr.10, p.3. Vēsturiskā Priekuļu novada pašvaldības 30.07.2009. Saistošie noteikumi Nr. 2 "Noteikumi par Priekuļu novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem" 10.06.2010. gozijumi
2012-11-08 Protokols Nr.18, p.2 Vēsturiskā Priekuļu novada pašvaldības 30.07.2009. Saistošie noteikumi Nr. 2 "Noteikumi par Priekuļu novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem" 08.11.2012. grozījumi
2013-11-07 Protokols Nr.16., p.3 Vēsturiskā Priekuļu novada pašvaldības 30.07.2009. Saistošie noteikumi Nr. 2 "Noteikumi par Priekuļu novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem" 07.11.2013. grozījumi
2009-07-30 17:15:00 Protokols Nr. 5 Vēsturiskā Priekuļu novada pašvaldības 30.07.2009. Saistošie noteikumi Nr. 2 "Noteikumi par Priekuļu novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem"
2017-11-23 Protokols Nr.13, p.19 Spēkā esošā Priekuļu novada pašvaldības 26.01.2012. Saistošie noteikumi Nr.3 „Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu" ar 17.10.2013., 12.12.2013., 25.08.2016. un 23.11.2017. grozījumiem - konsolidēti
2016-08-25 Protokols Nr.9, p.2 Vēsturiskā Priekuļu novada pašvaldības 26.01.2012. Saistošie noteikumi Nr.3 „Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu" ar 17.10.2013., 12.12.2013. un 25.08.2016.grozījumiem - konsolidēti
2016-08-25 Protokols Nr.9, p.2 Vēsturiskā Priekuļu novada pašvaldības 26.01.2012. Saistošie noteikumi Nr.3 „Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu" 25.08.2016.grozījumi
2017-11-23 Protokols Nr.13, p.19 Spēkā esošā Priekuļu novada pašvaldības 26.01.2012. Saistošie noteikumi Nr.3 „Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu" 23.11.2017. grozījumi
2013-12-12 Protokols Nr.18, p.11 Vēsturiskā Priekuļu novada pašvaldības 26.01.2012. Saistošie noteikumi Nr.3 „Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu" 12.12.2013.grozījumi
2012-01-26 Protokols Nr.2, p.1 Vēsturiskā Priekuļu novada pašvaldības 26.01.2012. Saistošie noteikumi Nr.3 „Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu"
2018-02-22 Protokols Nr.3, p.4 Spēkā esošā Priekuļu novada pašvaldības 2018.gada 22. februāra Saistošie noteikumi nr.4/2018 „Par grozījumiem Priekuļu novada pašvaldības 2013.gada 12.decembra Saistošajos noteikumos Nr.23 „Par pašvaldības palīdzību audžuģimenēm un aizbildņu ģimenēm””
2016-03-24 Protokols Nr.3, p.3 Vēsturiskā Priekuļu novada pašvaldības 2016.gada 24.marta Saistošie noteikumi Nr. 2/2016 “Par materiālās palīdzības pabalstiem Priekuļu novadā”
2021-04-23 Protokols Nr.5, p.41 Spēkā esošā Precizēti 2021.gada 28.janvāra Saistošie noteikumi Nr.2 „Grozījumi Priekuļu novada pašvaldības 2017.gada 23.novembra saistošajos noteikumos Nr.15/2017 ”Par pabalstiem pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem””
2013-12-12 Protokols Nr.18, p.1 Spēkā esošā Priekuļu novada pašvaldības saistošie noteikumi nr.23 „Par pašvaldības palīdzību audžuģimenēm un aizbildņu ģimenēm”
Citi
Apstiprināšanas datums Dokumenta Nr. Redakcija Virsraksts  
2019-05-23 Protokols Nr. 5; 13.p. Spēkā esošā Saistošie noteikumi Nr.9 “Priekuļu novada pašvaldības palīdzības piešķiršanas kārtība energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās””   
2017-05-25 Protokols Nr.6, p.33 Spēkā esošā Saistošie noteikumi Nr.5/2017 „Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Priekuļu novadā”
2019-05-23 Protokols Nr.5; 35.p. Spēkā esošā Saistošie noteikumi Nr.2019/10 "Grozījumi Priekuļu novada 2009.gada 27.augusta Saistošajos noteikumos Nr.7 „Priekuļu novada kapsētu uzturēšanas noteikumi””
2014-01-24 Protokols Nr.3, p.7. Spēkā esošā Saistošie noteikumi Nr.2014/2 „Par grozījumiem Priekuļu novada pašvaldības 2009.gada 27.augusta saistošajos noteikumos Nr.7 „Priekuļu novada kapsētu uzturēšanas noteikumi” un konsolidētā versija  
2019-11-28 protokols Nr. 12 46.p Spēkā esošā Saistošie noteikumi Nr.17 "Par lašveidīgo zivju licencēto makšķerēšanu Gaujā" izdošanu   
2019-02-28 Protokols Nr.2; p.33 Spēkā esošā Priekuļu novada pašvaldības Saistošie noteikumi Nr.3 „Par braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā Priekuļu novada administratīvajā teritorijā deklarētajiem pensionāriem un personām ar III grupas invaliditāti”  
2019-06-20 Protokols Nr.7, 64.p Spēkā esošā Priekuļu novada pašvaldības 2019.gada 20.jūnija Saistošie noteikumi Nr.12/2019 "Par Priekuļu novada pašvaldības īpašumā esošo dzīvojamo telpu īres maksu"
2015-03-26 Protokols Nr.5, p.20 Spēkā esošā Priekuļu novada pašvaldības 2015.gada 26.marta Saistošie noteikumi Nr.3 „Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Priekuļu novada administratīvajā teritorijā”
2013-07-04 Protokols Nr.9, p.25 Spēkā esošā Priekuļu novada pašvaldības 2013.gada 4.jūlija Saistošie noteikumi Nr.6 "Par koku ciršanu ārpus meža Priekuļu novada administratīvajā teritorijā"  
2015-12-28 1 Spēkā esošā Priekuļu novada pašvaldības 2012. gada 12.janvāra Saistošie noteikumi Nr.1 „Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Priekuļu novadā” ar 28.12.2015. groz.
2012-01-12 1 Vēsturiskā Priekuļu novada pašvaldības 2012. gada 12.janvāra Saistošie noteikumi Nr.1 „Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Priekuļu novadā”
2018-07-26 Protokols Nr.8, 3.punkts Spēkā esošā 2018.gada 26.jūlija Priekuļu novada pašvaldības 26.07.2018 Saistošie noteikumi Nr.9/2018 "Par Priekuļu novada simbolikas lietošanu"