Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Aktualitātes

2022.gada 12.jūlijā ANO Augsta līmeņa politikas forumā Ņujorkā tika prezentēts Latvijas Ziņojums Apvienoto Nāciju Organizācijai (United Nations) par ilgtspējīgas attīstības mērķu (IAM) ieviešanu. Ziņojums atspoguļo Latvijas paveiktos un darāmos darbus IAM īstenošanā, informē par labo praksi, sniedz sabiedrības viedokļus par prioritāriem darbiem, kā arī atklāj šodienas un nākotnes izaicinājumus.

Latvijas ziņojumā nozīmīgu vietu ieņem kultūras nozares ieguldījums valsts un sabiedrības ilgtspējīgā attīstībā. Kā labās prakses piemēri Ziņojumā iekļauti arī divi Latvijas muzeju projekti: Latvijas Nacionālā mākslas muzeja projekts ''Nāc muzejā!'' un Eduarda Veidenbauma memoriālā muzeja "Kalāči" projekts ''Vairāk gaismas!''. Abi projekti iekļauti arī Latvijas Muzeju biedrības datu bāzē ''Ilgtspējīgas attīstības mērķi Latvijas muzejos''.

Latvijas dzejas pirmā modernista Eduarda Veidenbauma muzeja ''Kalāči'' projekts ''Vairāk gaismas!'', kas top ar EEZ grantu atbalstu, atklāj mākslas potenciālu jauniešu mentālās veselības un labbūtības uzlabošanā. Kopā ar vietējo jauniešu kopienu dzejnieka ģimenes mājās tiek veidota jauna pastāvīgā ekspozīcija, kura atklās talantīgā 19.gadsimta dzejnieka sapņus un centienus, nemierīgās attiecības ar ģimeni un draugiem, trauslo veselību, ideālistiskās demokrātijas un līdztiesības idejas un, protams, viņa novatorisko dzeju. Sadarbībā ar Norvēģijas teātra mākslinieku Mortenu Brunnu top drāmas darbnīcas, kurās jaunieši varēs izspēlēt un risināt konfliktus, attīstīt savas socioemocionālās pratības. Visbeidzot vasaras rezidencēs muzejā viesosies mākslinieki no Latvijas un Norvēģijas, lai kopā ar jauniešiem radītu muzeja krājumā un vietējā kultūrvēsturē balstītus mākslas darbus par mūsdienu jauniešiem aktuālām tēmām. Projekta mērķis ir sniegt pozitīvu un paliekošu ieguldījumu jauniešu un pusaudžu mentālajā veselībā (IAM3), sniedzot ikdienā noderīgas zināšanas un prasmes, kā arī atklāt kultūras un mākslas būtisko, jēgpilno nozīmi cilvēku dzīvēs, kas sniedzas pāri izklaidei un atpūtai. Cēsu novada lauku apvidus jauniešu iesaiste projektā sniedz pienesumu iekļaujošā (IAM 10) un kvalitatīvā kultūrizglītības piedāvājumā (IAM 4) vietējai kopienai. Vairāk informācijas par projektu - mājaslapā priekuli.lv! 

Lai arī tradicionāli ilgtspējīgas attīstības mērķi tiek saistīti ar klimata aktīvismu un ekonomiskās nevienlīdzības novēršanu, nozīmīga mērķu daļa ir veltīta fiziskās, mentālās un sociālās labbūtības izaicinājumiem visā pasaulē. Priecājamies un lepojamies, ka Eduarda Veidenbauma muzeja jaunais darbības virziens šajā jomā ir pamanīts un novērtēts ne vien Latvijas, bet tagad arī pasaules mērogā! 

Projekts ''VAIRĀK GAISMAS! Izstāde un mākslas rezidences Eduarda Veidenbauma muzejā ''Kalāči'': jaunieši būvē harmonisku un taisnīgu sabiedrību'' (Nr.EEZ/2021/1/03) tiek īstenots, pateicoties EEZ finanšu instrumenta 2014.–2021.gada perioda programmas ''Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība'' projektu iesniegumu atklātā konkura ''Atbalsts profesionālās mākslas un kultūras produktu radīšanai bērnu un jauniešu auditorijai'' atbalstam. 

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas: 242 818 Eur, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta programmas ''Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība'' atbalsta summa: 206 395 Eur. Programmas mērķis ir stiprināta sociālā un ekonomiskā kohēzija reģionālā un vietējā līmenī.
Vairāk informācijas: https://eeagrants.lv/ un https://eeagrants.org/  
 LKA asociātā profesore un vadošā pētniece Liene Ozoliņa ar jauniešiem - Artūru Dāvi Bieziņu, Rēziju Krieviņu un Aigu Labrenci diskutē par labklājīgu, taisnīgu un harmonisku sabiedrību.
(LKA asociātā profesore un vadošā pētniece Liene Ozoliņa ar jauniešiem - Artūru Dāvi Bieziņu, Rēziju Krieviņu un Aigu Labrenci diskutē par labklājīgu, taisnīgu un harmonisku sabiedrību.)


Projekta vadītāja: 
Inga Surgunte
Tālr.: 229953235
E-pasts: inga.surgunte@skaidrs.org