Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Atpūtas laukuma izveide Jāņmuižā

Priekuļu novada pašvaldība ir īstenojusi projektu „Bērnu un jauniešu aktīvās atpūtas laukuma izveide Jāņmuižā” Nr.18-09-AL18-A019.2202-000001, kas tika iesniegts pamatojoties uz „Cēsu rajona lauku partnerība” izsludināto atklāto konkursu projektu apakšpasākumā „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” .

Projekta ietvaros Jāņmuižā ir labiekārtots laukums ar mulčas segumu un uzstādītas sešas rotaļu ierīces: Karuselis 3-12 gadiem, Mazā šķēršļu taka 3-14 gadiem, Šūpoles "ligzda" 6-14 gadiem, Rotaļu komplekss "kaskāde" 6-12 gadiem, Līdzsvara šūpoles 3-6 gadiem, Multifitness gym trenažieris 14.... un vairāk gadiem.

Projekta īstenošanas gadījumā apstiprinātais publiskais finansējums sastāda EUR 15 299.99.

Projekta kopējā summa sastāda EUR 23 094.75 (t.sk.PVN), no kurām būvdarbu izmaksas sastāda EUR 21 909.35.

Būvdarbu veicējs SIA “GoPlay”, būvuzraudzības veicējs SIA “DGP”.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē.

Informāciju sagatavoja:
Projektu vadītāja
Vineta Lapsele

nap-es-leader-logo-ar-tekstu