Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Priekuļu apvienības komunālais dienests

Katlu māja

Dārza iela 10, Priekuļi, Priekuļu pagasts, Cēsu novads LV-4126

Komunālā saimniecība veic bezpeļņas saimniecisko un finansiālo darbību ar mērķi pārvaldīt, uzturēt un remontēt pašvaldībai piederošos komunālās saimniecības objektus.

Priekuļu novada komunālā saimniecība nodrošina iedzīvotājus, uzņēmumus, iestādes un komunālās saimniecības objektus ar:

 • dzeramo ūdeni;
 • kanalizācijas notekūdeņu attīrīšanu un novadīšanu;
 • lietus ūdens novadīšanu;
 • siltumu apkures sezonā;
 • pagasta teritorijā: sakoptību, nodrošina sauso atkritumu savākšanu un izvešanu, ielu apgaismojumu vakara un rīta stundās;
 • uztur un remontē Priekuļu pagasta padomes un komunālās saimniecības objektus;
 • veic komunālo pakalpojumu, nomas maksas aprēķinu, iekasēšanu un parāda piedziņu
 • nodrošina pagasta padomes lēmumu un rīkojumu izpildi.
Komunālo skaitītāju rādījumu paziņošana

Komunālo skaitītāju rādījumus turpmāk lūdzam nodot šādā kārtībā.

 • Privātmājas un daudzdzīvokļu mājas un iestādes Veselavā
 • privātmājas un iestādes Priekuļos;
 • privātmājas un iestādes Liepā;
 • privātmājas Priekuļos.

Par ūdens un kanalizācijas skaitītāju rādījumiem nepieciešams ziņot līdz katra mēneša pēdējam datumam:

 • sūtot vēstuli uz e-pasta adresi priekuli.udens@cesunovads.lv;
 • zvanot, rakstot SMS, sūtot ziņu uz WhatsApp 26315164 (Renāte).

Paziņojot skaitītāju rādījumus, jānorāda pilnīga informācija: skaitītāju rādījumi, adrese, klients.

Lūdzam pievērst uzmanību, ka sakarā ar novadu apvienošanu ir mainījušies iestādes rekvizīti un norēķinu konti.

Nosaukums: Cēsu novada pašvaldība
Adrese: Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101
PVN Reģistrācijas numurs: LV90000031048

Kontu numuri komunālo rēķinu apmaksai:

LV51 UNLA 0004 0131 3083 5 visiem maksājumiem izņemot NĪN (šeit un turpmāk tekstā nekustamo īpašumu nodoklis)
LV36 HABA 0001 4020 3883 7 visiem maksājumiem izņemot NĪN
LV60 PARX 0002 6785 6001 7 visi maksājumi
LV73 RIKO 0002 0131 0575 1 visi maksājumi
LV23 LPNS 0004 1034 4533 1 visi maksājumi,

Rēķinu apmaksu iespējams veikt arī skaidrā naudā vai ar karti Cēsu novada pašvaldības klientu apkalpošanas centros.

Asenizācijas pakalpojumu sniedzēju reģistrs

Cēsu novada teritorijā asenizācijas pakalpojuma sniegšanu ar sekojošiem specializētajiem transportlīdzekļiem nodrošina:

Pakalpojuma sniedzējs Teritorija Kontakti Transportlīdzekļa marka Transportlīdzekļa reģ.nr. Transportlīdzekļa tips
A - autotransports,
T – Traktortehnika
Transportlīdzekļa tvertnes tilpums Reģistrēts pakalpojumu sniegšanai  
               
Guntars Smutovs (privātais) Liepas, Mārsnēnu pag. 28705170 GAZ 5204 BV244 A 3 m3 12.11.2014.
               
Liepas pagasta pārvalde Liepas, Mārsnēnu pag. 29433199
(Ilmārs Miķelsons)
T - 507/3 P8292 T 4 m3 10.05.2013.
               
Priekuļu apvienības pārvalde Priekuļu, Liepas, Mārsnēnu, Jaunraunas, Dukuru, Jāņmuižas, Liepas , Veselavas un Vaives pag. VPVKAC  66954881 Iveco LL 6749 A 3,8 m³ 10.08.2018.
Cēsu prospekts 5, Priekuļi, Priekuļu pagasts, Cēsu novads, LV-4126 Mersedes benz IC 9136 A 5,0 m³ 10.05.2013.

 

Normatīvie akti:

Aukstā ūdens patēriņa skaitītāju pārbaude

SIA "Sertifikācijas un testēšanas centrs" Testēšanas laboratorija veic aukstā ūdens patēriņa skaitītāju pārbaudi (verificēšanu).

Laboratorija atrodas Priekuļos, Dārza ielā 12 (no galvenās ieejas pa kreisi).

Darba laiks katru darba dienu plkst.8.00 - 12.00 un plkst.13.00 - 17.00.

Iepriekš zvanīt laboratorijai: 28308606.