Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Priekuļu apvienības komunālais dienests

Katlu māja

Dārza iela 10, Priekuļi, Priekuļu pagasts, Cēsu novads LV-4126

Komunālā saimniecība veic bezpeļņas saimniecisko un finansiālo darbību ar mērķi pārvaldīt, uzturēt un remontēt pašvaldībai piederošos komunālās saimniecības objektus.

Priekuļu novada komunālā saimniecība nodrošina iedzīvotājus, uzņēmumus, iestādes un komunālās saimniecības objektus ar:

  • kanalizācijas notekūdeņu attīrīšanu un novadīšanu;
  • lietus ūdens novadīšanu;
  • siltumu apkures sezonā;
  • pagasta teritorijā: sakoptību, nodrošina sauso atkritumu savākšanu un izvešanu, ielu apgaismojumu vakara un rīta stundās;
  • uztur un remontē Priekuļu apvienības pārvaldes un komunālās saimniecības objektus;
  • veic komunālo pakalpojumu, nomas maksas aprēķinu, iekasēšanu un parāda piedziņu.
Komunālo skaitītāju rādījumu paziņošana
Asenizācijas pakalpojumu sniedzēju reģistrs

Cēsu novada teritorijā asenizācijas pakalpojuma sniegšanu ar sekojošiem specializētajiem transportlīdzekļiem nodrošina:

Pakalpojuma sniedzējs Teritorija Kontakti Transportlīdzekļa marka Transportlīdzekļa reģ.nr. Transportlīdzekļa tips
A - autotransports,
T – Traktortehnika
Transportlīdzekļa tvertnes tilpums Reģistrēts pakalpojumu sniegšanai  
               
Guntars Smutovs (privātais) Liepas, Mārsnēnu pag. 28705170 GAZ 5204 BV244 A 3 m3 12.11.2014.
               
Liepas pagasta pārvalde Liepas, Mārsnēnu pag. 29433199
(Ilmārs Miķelsons)
T - 507/3 P8292 T 4 m3 10.05.2013.
               
Priekuļu apvienības pārvalde Priekuļu, Liepas, Mārsnēnu, Jaunraunas, Dukuru, Jāņmuižas, Liepas , Veselavas un Vaives pag. VPVKAC  66954881 Iveco LL 6749 A 3,8 m³ 10.08.2018.
Cēsu prospekts 5, Priekuļi, Priekuļu pagasts, Cēsu novads, LV-4126 Mersedes benz IC 9136 A 5,0 m³ 10.05.2013.

 

Normatīvie akti:

Aukstā ūdens patēriņa skaitītāju pārbaude

SIA "Sertifikācijas un testēšanas centrs" Testēšanas laboratorija veic aukstā ūdens patēriņa skaitītāju pārbaudi (verificēšanu).

Laboratorija atrodas Priekuļos, Dārza ielā 12 (no galvenās ieejas pa kreisi).

Darba laiks katru darba dienu plkst.8.00 - 12.00 un plkst.13.00 - 17.00.

Iepriekš zvanīt laboratorijai: 28308606.