Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Bērnu tautas deju kolektīvs "Tūgadiņš"

Kolektīvs "Tūgadiņš" izveidojās 2007. gada septembrī, kā pirmsskolas vecuma bērnu deju kolektīvs. No desmi pāru sastāva dibināšanas sākumā kolektīvs ir audzis un nu jau kopā dejo vairāk kā 150 bērni vecumā no 2,5 līdz 15 gadu vecumam. Dejotprasmi, aktiermeistarību un prieku bērni apgūst pie deju skolotājiem Mārtiņa Jurciņa (mākslinieciskais vadītājs un kolektīva dibinātājs), Rudītes Jurciņas (repetitore), Evijas Bišeres (deju skolotāja pašiem mazākajiem) un mēģinājumos muzikālo pavadījumu mums izspēlē koncertmeistares Solvita Būre un Guna Dālmane.

Savos darbības gados kolektīvs veiksmīgi ir piedalījies novada rīkotajos kultūras pasākumos un republikas deju skatēs, saņemot augstāko atzinību. Piedalījies Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos, un XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos, izdejojot dejas gan Daugavas stadionā, gan Arēnā Rīga.

Kolektīvs savā pastāvēšanas laikā, ir izveidojis un izdejojis deju izrādi ,,Velniņi” pēc R.Blaumaņa pasakas motīviem, deju uzvedumu ,,Kā Rūķi egli meklēt gāja. Savai 5 gadu jubilejai, ko suminājām 2012. rudenī izveidojām deju izrādi ,,Kazlēni”, bet 2014.gada decembrī pirmizrādi piedzīvoja muzikāli – horeogrāfiska izrāde, balstīta uz folkloras materiāliem - tautas dziesmām un tautas pasakām - „Trejdeviņas tautasdziesmas” ar 9 dejām apm.100 deju kolektīva dalībniekiem un 9 deju vienkāršotu variantu bērniem un jauniešiem, kā arī pieaugušajiem, kur nav nepieciešamas iepriekšējas deju prasme un iemaņas. Uzvedumam tiks radīts muzikālais pavadījums, kuru iedziedāja rokgrupa „Rollmans Band” un tika izveidota scenogrāfija 45 minūšu garumā. Izrādes muzikālajā daļā tika izmantoti tautas mūzikas un mūsdienu rokmūzikas elementi, deju horeogrāfijas veidoja kolektīva pedagogi Mārtiņš un Rudīte Jurciņi.

Tūgadiņa vadītāji un vecāko grupu dalībnieki savu meistarību apguvuši arī Sanktpēterburgas starptautiskā deju festivāla meistarklasēs horeogrāfijas mākslā.

Nodarbības notiek Priekuļu kultūras nama lielajā zālē, izņemot A1 un A2 grupu bērniem pirmdienās un trešdienās, kad mēģinājumi notiek mazajā zālē.
 

GRUPA vecumposms

pirmdiena

otrdiena trešdiena ceturtdiena
A1 3 - 4 g. 1745-1815 (m.z.)   1745-1815 (m.z.)  
A2 3 - 4 g. 1815-1845 (m.z.)   1815-1845 (m.z.)  
B 4 - 5 g.  1700-1745   1700-1745  
C ~ sākumskola 1.kl.   1730-1830   1730-1830
D ~ 1 - 2 kl.   1830-1930   1830-1930
E ~ 2 - 4 kl. 1745-1835   1745-1835  
F ~ 5 - 7 kl. 1835-1930   1835-1930