Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Liepas pamatskolas pirmskolas izglītības grupa Mārsnēnos

Liepas pamatskolas pirmskolas izglītības grupa Mārsnēnos

Adrese: "Gaismas", Marsnēnu pag. Cēsu nov., LV-4129
E-pasts: liepas.skola@cesunovads.edu.lv
Telefons: 25749474
Mājaslapa: www.liepaspamatskola.lv