Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Īstenotie projekti

Vislielākais gandarījums- redzēt, ka bērns emocionāli uzplaukst

Priekuļu novada pašvaldība piedalās Vidzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas projektā ''Vidzeme iekļauj''. Projekta ietvaros gan bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu vecākiem, gan pilngadīgiem cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem ir iespēja saņemt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, lai uzlabotu savu dzīves kvalitāti, pilnvērtīgi pavadītu laiku un iekļautos sabiedrībā.

Septiņi cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem izmantojuši iespēju saņemt individuālās konsultācijas, dodoties pie kanisterapeita, mūzikas terapeita un mākslas terapeita. Mamma pilngadīgam jaunietim, kuram ir garīga rakstura traucējumi, stāsta: ''Dēls ir bijis gan uz kanisterapiju Brīnummājā, gan mūzikas terapiju Liepā, šobrīd dodas arī uz mākslas terapiju. Katra nodarbība sagādā sajūsmu un, lai arī jaunietis nerunā, atrod kontaktu ar speciālistiem.''

Savukārt 16 bērni ar funkcionāliem traucējumiem no Priekuļu novada saņēmuši tādus pakalpojumus kā Montessori nodarbības, kanisterapiju, fizioterapeita pakalpojumus, hidroterapiju un citus sociālās rehabilitācijas pakalpojumus.

Kates mamma Oksana stāsta: ''Par projekta lielāko plusu uzskatu bērna integrēšanu sabiedrībā. Daudzi vecāki baidās iziet no mājas ar bērnu, kuram ir smagi funkcionāli traucējumi, bet tieši tad bērns un sabiedrība mācās komunicēt. Arī tas, ka īpašo bērnu mammas var socializēties, ir svarīgs ieguvums, citas mammas guva iedrošinājumu, redzot, ko izdevies panākt Kates attīstībā. Apmainījāmies ar padomiem un parunājām, kā kurai iet- saproti, ka neesi viena, kas cīnās. Vislielākais gandarījums bija Vidzemes slimnīcā, kad redzēju, ka bērns pēc pakalpojuma saņemšanas emocionāli uzplaukst. Katei patīk dakteri un Vidzemes slimnīcas personāls ļoti jauki izturējās pret Kati- sveicināja un samīļoja. Ja esi pozitīvs, tad arī cilvēki, kurus satiec, tādi būs. Arī ejot uz sociālo dienestu, vajag būt pozitīvi noskaņotam un veidot sadarbību, tad kopā varēs meklēt risinājumu.''

Pakalpojumus projektā ''Vidzeme iekļauj'' iespējams saņemt arī bērna ar funkcionāliem traucējumiem vecākiem, kurus Oksana iesaka izmantot: ''Bērniem ir jāredz, ka arī vecāks dodas pie fizioterapeita, ka jārūpējas par sevi, tas arī bērnu motivēs doties uz nodarbībām.''. Arī Priekuļu novada Sociālā dienesta darbiniece Vēsma Veldze iedrošina vērsties sociālajā dienestā ar iesniegumu, lai saņemtu pakalpojumus: ''Vecākiem ir iespēja saņemt fizioterapeita, psihologa, rehabilitologa pakalpojumus, kā arī apmeklēt atbalsta grupas. Līdz šim pakalpojumus ir saņēmuši 11 vecāki, kuri izvēlējušies doties pie fizioterapeita un psihologa. Iespējams, ka ikdienā vecāks neatļautos šādus pakalpojumus finanšu un laika ierobežojumu dēļ, tāpēc noteikti vajag izmantot projektā piedāvātās iespējas. Pozitīvi ir arī tas, ka vecāks pats var izvēlēties, pie kura speciālista vēlas šo pakalpojumu saņemt, gluži tāpat, kā tas ir ar pakalpojumu sniedzēju bērnam ar funkcionāliem traucējumiem. Nozīmīgs ir arī specializētā autotransporta atbalsts, ko sniedz Priekuļu novada Sociālais dienests, tādējādi nodrošinot pašvaldības iedzīvotājiem plašāku saņemto pakalpojumu klāstu.''

Lai arī Priekuļu novada pašvaldības iedzīvotājiem jau šobrīd tiek nodrošināti pakalpojumi, ģimenes, kurās ir pilngadīgs cilvēks ar garīga rakstura traucējumiem, būtiski izjūt dienas aprūpes centra un specializēto darbnīcu trūkumu. Meklējot risinājumu esošajai situācijai, Priekuļu novada pašvaldība ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) atbalstu plāno veidot specializētās darbnīcas un dienas aprūpes centru cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem. Šie pakalpojumi ļaus cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem labāk integrēties sabiedrībā, attīstīt darba un sociālās prasmes. Šos pakalpojumus izmantos gan cilvēki, kuri pārcelsies uz dzīvi pašvaldībā no valsts sociālās aprūpes centriem, gan cilvēki, kuri jau šobrīd dzīvo pašvaldībā, tomēr bieži pavada ikdienu, neizejot no mājas.

Vairāk informācijas:

ESF projekta ''Vidzeme iekļauj'' vadītāja Ina Miķelsone, mob.t. 29289487, ina.mikelsone@vidzeme.lv
Sociālo pakalpojumu eksperte Laine Zālīte, mob.t. 26536286, laine.zalite@vidzeme.lv
Informāciju sagatavoja: Naula Dannenberga, ESF projekta "Vidzeme iekļauj" sabiedrisko attiecību speciāliste, mob.t. 26148024, naula.dannenberga@vidzeme.lv

Deinstitucionalizācijas projekta īstenošana turpinās

Centrālās finanšu un līgumu aģentūras atbalstu turpinās projekta īstenošana ''Infrastruktūras izveide personām ar garīga rakstura traucējumiem Priekuļu novadā'' Nr.9.3.1.1/18/I/024 ietvaros.

Ar 2020.gada 17.decembrī noslēgtajiem Grozījumiem Nr.2 īstenošanas termiņš tiek pagarināts līdz š.g. 31.martam. Šobrīd notiek intensīva cenu aptauju veikšana un līgumu slēgšana inventāra un aprīkojuma iegādei, lai būtu iespējams nodrošināt projektā paredzēto aktivitāšu darbību.

Pēc Grozījumu veikšanas kopējā projekta summa sastāda EUR 213 166.93, no kurām ERAF finansējums EUR 181 191,89 un valsts budžeta dotācija EUR 7 993,76.

Informāciju sagatavoja:
Attīstības nodaļas vadītāja
Vineta Lapsele

Aktīvi turpinās projekta "Infrastruktūras izveide personām ar garīga rakstura traucējumiem Priekuļu novadā" īstenošana

Ar Centrālās finanšu un līgumu aģentūras atbalstu aktīvi turpinās projekta ''Infrastruktūras izveide personām ar garīga rakstura traucējumiem Priekuļu novadā'' Nr.9.3.1.1/18/I/024 (ERAF) īstenošana ar mērķi attīstīt infrastruktūru kvalitatīvai sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamībai Priekuļu novadā personām ar garīga rakstura traucējumiem.

Pabeigta telpu vienkāršota atjaunošana Dienas aprūpes centrā un speciālajās darbnīcās Cēsu prospektā 1, Priekuļos, Piekuļu pagastā, Priekuļu novadā.

Uzsākti darbi pie teritorijas labiekārtošanas un telpu iekārtošanas.

Par teritorijas labiekārtošanu ēkai Cēsu prospektā 1, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā2020.gada 1.jūlijā tika noslēgts līgums ar SIA ''WOLF SYSTEM'' par līgumcenu EUR 56803,67 (bez PVN). Būvuzraudzību teritorijas labiekārtojumam nodrošinās SIA “Marčuks”, ar kuru līgums noslēgts 2020.gada 29.jūnijā par līgumcenu EUR 2002,00 (bez PVN).

Par mēbeļu un to aprīkojuma piegādi un uzstādīšanu noslēgti līgumi:

4. jūnijā ar SIA ''Lazurīts S'' par līgumcenu EUR 3390,07 (bez PVN),
3. jūnijā ar SIA ''OFFICE SOLUTIONS'' par līgumcenu EUR 1920,00 (bez PVN),
3. jūnijā ar SIA ''L Bizness group'' par līgumcenu EUR 1133,77 (bez PVN),
16. jūlijā ar SIA ''FL Birojs'' par līgumcenu EUR 1673,00 (bez PVN).

Informāciju sagatavoja:
Tūrisma darba organizatore
Elīna Tilaka

Noslēgts līgums par būvniecības un būvuzraudzības darbu veikšanu projekta "Infrastruktūras izveide personām ar garīga rakstura traucējumiem Priekuļu novadā" ietvaros

Ar Centrālās finanšu un līgumu aģentūras atbalstu ir uzsākta projekta ''Infrastruktūras izveide personām ar garīga rakstura traucējumiem Priekuļu novadā'' Nr.9.3.1.1/18/I/024 (ERAF) īstenošana ar mērķi attīstīt infrastruktūru kvalitatīvai sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamībai Priekuļu novadā personām ar garīga rakstura traucējumiem.

Pēc veiktā iepirkuma, 2020. gada 8. aprīlī tika noslēgts līgums ar SIA ''WOLF SYSTEM'' par būvdarbu veikšanu ''Vienkāršota atjaunošana Dienas aprūpes centrā un speciālajās darbnīcās Cēsu prospektā 1, Priekuļos, Piekuļu pagastā, Priekuļu novadā" par līguma summu EUR 79641,14 (bez PVN) un 6. aprīlī noslēgts līgums ar SIA ''Flager'' par būvuzraudzību ''Būvuzraudzības nodrošināšana Vienkāršotai atjaunošanai Dienas aprūpes centrā un speciālajās darbnīcās un Cēsu prospektā 1, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā'' par līguma summu EUR 1490,00 (bez PVN).

Informāciju sagatavoja:
Tūrisma darba organizatore
Elīna Tilaka

Saņemts apstiprinājums projekta "Infrastruktūras izveide personām ar garīga rakstura traucējumiem Priekuļu novadā" īstenošanai

Priekuļu novada pašvaldība ir saņēmusi apstiprinājumu projektam ''Infrastruktūras izveide personām ar garīga rakstura traucējumiem Priekuļu novadā'' Nr.9.3.1.1/18/I/024, kas tika iesniegts pamatojoties uz Centrālās finanšu un līgumu aģentūras izsludināto aktuālo konkursu Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas ''Izaugsme un nodarbinātība'' specifiskā atbalsta mērķa ''Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā'' pasākuma ''Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai'' ietvaros.

Vienošanās parakstīta 2019.gada 31.jūlijā. Projekta kopējās izmaksas ir 263 325,00 EUR, no tām ERAF finansējums – 223 826,25 EUR, valsts budžeta dotācija pašvaldībām – 9 874,69 EUR, pašvaldības finansējums – 29 624,06 EUR.

Projekta vispārīgais mērķis ir attīstīt infrastruktūru kvalitatīvai sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu (25 vietas) pieejamībai Priekuļu novadā personām ar garīga rakstura traucējumiem. Specifiskais mērķis ir attīstīt pakalpojumu infrastruktūru kvalitatīvu, institucionālai aprūpei alternatīvu, sociālo pakalpojumu dzīvesvietā personām ar GRT, integrējot sabiedrībā. Projekta mērķa sasniegšanai plānots izveidot dienas aprūpes centru un specializēto darbnīcu pakalpojumu pieaugušajiem ar GRT, kas nodrošinās integrāciju sabiedrībā.

Informāciju sagatavoja:
Tūrisma darba organizatore
Elīna Tilaka