Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Priekuļu pagasta bibliotēka

Adrese: Raiņa iela 8, Priekuļi, Cēsu novads, LV-4126

Kontaktinformācija:

E-pasts: priekulu.biblioteka@cesunovads.lv
Mob. tālr. 25755232
Bibliotēkas aktuālajai informācijai aicinām sekot līdzi sociālajā vietnē Facebook.com  https://www.facebook.com/Priekulubiblioteka/

Darba laiks:

Pirmdiena 9.00-17.00
Otrdiena 11.00-19.00
Trešdiena 9.00-17.00
Ceturtdiena 11.00-17.00
Piektdiena 9.00-17.00
Sestdiena 10.00-14.00


Darba laiks no 1. jūnija līdz 31.augustam:

Pirmdiena 9.00-17.00
Otrdiena 10.00-19.00
Trešdiena 9.00-17.00
Ceturtdiena 9.00-17.00
Piektdiena 9.00-16.00


Kā kļūt par bibliotēkas lasītāju?

Nākot pirmo reizi, līdzi ņemiet personu apliecinošu dokumentu – pasi, identifikācijas karti vai dzimšanas apliecību. Bērniem un jauniešiem līdz 18 gadu vecumam, reģitrējoties bibliotēkā, jāiesniedz vecāku vai tiem pielīdzināto personu aizpildīts galvojums. Jūs iepazīstinās ar bibliotēkas izmantošanas noteikumiem un reģistrēs lasītāju reģistrā.

Bibliotēkas lietošanas noteikumi:

Grāmatu lietošanas termiņš - 1 mēnesis, termiņu iespējams pagarināt, vienojoties ar bibliotēkas darbinieku
Žurnālu, avīžu lietošanas termiņš - 10 dienas vai pēc bibliotēkas darbinieka norādījumiem
Jauniegūto grāmatu un ļoti pieprasītu izdevumu lietošanas termiņš - 10 dienas. Jaunumus vienā reizē izsniedz ne vairāk kā 3, tiem nav iespējams pagarināt izmantošanas termiņu
Par laikā neatdotiem iespieddarbiem jāmaksā kavējuma nauda - 0.04 Eur par katru kavēto dienu katram izdevumam. Katra mēneša pirmajā pirmdienā kavējuma nauda netiek iekasēta
Ja bibliotēkā nav lasītājam nepieciešamā literatūra, to var pieprasīt starpbibliotēku abonementa (SBA) kārtībā no citām bibliotēkām (iespējami maksas piegādes pakalpojumi)
Bibliotēkas pakalpojumus iespējams izmantot, ja nav nenokārtotu saistību ar Priekuļu vai kādu citu bibliotēku.

Priekuļu bibliotēkas piedāvājumā:

 • plaša un daudzveidīga gan latviešu, gan ārzemju autoru daiļliteratūra un nozaru literatūra
 • lasītavā - dažādu uzziņu literatūra, jaunākie preses izdevumi, novadpētniecības materiāli, galda spēles;
 • krāsains un interesants bērnu grāmatu klāstu gan pirmsskolas vecuma bērniem, gan skolēniem;
 • iespēja izmantot Cēsu reģiona pašvaldību un skolu bibliotēku elektronisko kopkatalogu www.biblioteka.cesis.lv;
 • bibliotēkā uz vietas izmantot datubāzes www.letonika.lv (vai bibliotēkā saņemot pieejas paroli, arī mājās) un www.news.lv bez maksas;
 • iespēja izmantot datorus un internetu;
 • veikt dokumentu kopijas, izdrukas no Jūsu vai bibliotēkas materiāliem;
 • materiālu skenēšana;
 • aplūkot izstādes, piedalīties to veidošanā;
 • apmeklēt pasākumus;
 • piedalīties dažādos lasīšanas veicināšanas un citos konkursos un notikumos.

 Maksas pakalpojumi:

Kopēšana un izdrukas:

 • Melnbalta un krāsu kopēšana un izdrukas A4 formātā 0,10 - 0,19 €
 • Melnbalta un krāsu kopēšana un izdrukas A3 formātā 0,12 - 0,28 €

Bibliotēkas vēsture

Priekuļu bibliotēka - sākotnējais nosaukums "Jaunraunas mūzikas un dziedāšanas biedrības bibliotēka", tā dibināta 1911.g. (pēc Latvijas Valsts vēstures arhīva izziņas). 1939.g. jūnijā bibliotēku pārņēma Jaunraunas lauksamniecības biedrība. 1940.g. bibliotēkas krājumā ir bijuši ~658 sējumi un bibliotēka atradās Jaunraunas pamatskolā. 2000.g.12.februārī bibliotēka no Jaunraunas tika pārcelta uz Priekuļiem, uz bijušo Baltijas MIS bērnudārzu Raiņa ielā 8, kur atrodas arī pašlaik. 
2018./2019.gadā konkursa "Mana bibliotēkas vēsture" ietvaros notiek Priekuļu bibliotēkas vēstures pētniecība un materiālu apkopošana.
Bibliotēkas krājumā ir vairāk kā 12 800 materiāli (uz 2020.g.1.janvāri). 2019.g. bibliotēkā tika reģistrēti 673 lasītāji, no kuriem 206 bija bērni un jaunieši līdz 18 gadu vecumam
Priekuļu bibliotēka 2014.gadā tika atkārtoti akreditēta, un tai ir piešķirts vietējas nozīmes bibliotēkas statuss.