Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Priekuļu pagasta bibliotēka

 

 

 

 

 

Adrese: Raiņa iela 8, Priekuļi, Cēsu novads, LV-4126

Kontaktinformācija:

E-pasts: priekulu.biblioteka@cesunovads.lv
Mob. tālr. 25755232
Bibliotēkas aktuālajai informācijai aicinām sekot līdzi sociālajā vietnē Facebook.com  https://www.facebook.com/Priekulubiblioteka/

Darba laiks:

Pirmdiena 10.00-18.00
Otrdiena 10.00-18.00
Trešdiena 10.00-18.00
Ceturtdiena 10.00-19.00
Piektdiena 10.00-17.00
Sestdiena

slēgts

Svētdiena slēgts

Darba dienās pārtraukums telpu vēdināšanai 12.30 - 13.00

Katra mēneša pēdējā trešdienā bibliotēka slēgta - metodiskā diena


Kā kļūt par bibliotēkas lasītāju?

Nākot pirmo reizi, līdzi ņemiet personu apliecinošu dokumentu - pasi, identifikācijas karti vai dzimšanas apliecību. Bērniem un jauniešiem līdz 14 gadu vecumam, reģistrējoties bibliotēkā, jāiesniedz vecāku vai tiem pielīdzināto personu aizpildīts galvojums. Jūs iepazīstinās ar bibliotēkas izmantošanas noteikumiem un reģistrēs lasītāju reģistrā.

Bibliotēkas lietošanas noteikumi:

Grāmatu un preses izdevumu lasīšanas termiņš - 1 mēnesis, termiņu iespējams pagarināt, vienojoties ar bibliotēkas darbinieku. Jaunieguvumu un ļoti pieprasītu izdevumu lietošanas termiņš - 10 dienas vai pēc bibliotēkas darbinieka norādījumiem; Jaunumus vienā reizē izsniedz ne vairāk kā 3, tiem nav iespējams pagarināt izmantošanas termiņu; Lasītājiem, kuri kavē izdevumu atdošanas termiņus, var tikt ierobežota bibliotēkas pakalpojumu saņemšana; Ja bibliotēkā nav lasītājam nepieciešamā literatūra, to var pieprasīt starpbibliotēku abonementa (SBA) kārtībā no citām bibliotēkām (iespējami maksas piegādes pakalpojumi); Bibliotēkas pakalpojumus iespējams izmantot, ja nav nenokārtotu saistību ar Priekuļu vai kādu citu bibliotēku.

Priekuļu bibliotēkas piedāvājumā:

  • plaša un daudzveidīga gan latviešu, gan ārzemju autoru daiļliteratūra un nozaru literatūra
  • lasītavā - dažādu uzziņu literatūra, jaunākie preses izdevumi, novadpētniecības materiāli, galda spēles;
  • krāsains un interesants bērnu grāmatu klāstu gan pirmsskolas vecuma bērniem, gan skolēniem;
  • iespēja izmantot Cēsu reģiona pašvaldību un skolu bibliotēku elektronisko kopkatalogu www.biblioteka.cesis.lv, elektronisko grāmatu bibliotēku www.3td.lv (bibliotēkas darbinieks piešķirs Jums pieejas datus); · bibliotēkā uz vietas izmantot datubāzes www.letonika.lv (vai bibliotēkā saņemot pieejas paroli - arī mājās) un www.news.lv bez maksas;
  • iespēja lietot datorus un internetu;
  • bez maksas veikt dokumentu kopijas, izdrukas no Jūsu vai bibliotēkas materiāliem (ierobežojums - vienā reizē līdz 20 lp.);
  • materiālu skenēšana;
  • aplūkot izstādes, piedalīties to veidošanā;
  • apmeklēt pasākumus;
  • piedalīties dažādos lasīšanas veicināšanas un citos konkursos un notikumos.

Ar pilnu bibliotēkas lietošanas noteikumu izklāstu var iepazīties klātienē Priekuļu pagasta bibliotēkā, Raiņa ielā 8.

Bibliotēkas vēsture

Priekuļu bibliotēka - sākotnējais nosaukums "Jaunraunas mūzikas un dziedāšanas biedrības bibliotēka", tā dibināta 1911.gada (pēc Latvijas Valsts vēstures arhīva izziņas). 1939.gada jūnijā bibliotēku pārņēma Jaunraunas lauksamniecības biedrība. 1940.gadā bibliotēkas krājumā ir bijuši ~ 658 sējumi un bibliotēka atradās Jaunraunas pamatskolā. 2000.gada 12.februārī bibliotēka no Jaunraunas tika pārcelta uz Priekuļiem, uz bijušo Baltijas MIS bērnudārzu Raiņa ielā 8, kur atrodas arī pašlaik. 2018. / 2019.gadā konkursa "Mana bibliotēkas vēsture" ietvaros notiek Priekuļu

bibliotēkas vēstures pētniecība un materiālu apkopošana. Bibliotēkas krājumā ir vairāk kā 13 500 materiāli (uz 2022.gada 1. janvāri). 2021.gadā bibliotēkā tika reģistrēts 501 lasītājs, no tiem 102 bērni un jaunieši līdz 18 gadu vecumam. Priekuļu bibliotēka 2020.gadā tika atkārtoti akreditēta, un tai ir piešķirts vietējas nozīmes bibliotēkas statuss.