Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Mārsnēnu pagasta bibliotēka

 

Adrese: Pagastnams, Mārsnēni, Mārsnēnu pagasts, Cēsu novads, LV-4129.
E-pasts: marsnenu.biblioteka@cesunovads.lv
Tālrunis: +371 26114894

Bibliotēkas aktuālajai informācijai aicinām sekot līdzi sociālajā vietnē Facebook.

Par bibliotēkas krājumā esošajām grāmatām iespējams uzzināt ŠEIT.

Darba laiks:
Pirmdiena: 9.00 – 17.00
Otrdiena: 9.00-19.00
Trešdiena: 9.00-17.00
Ceturtdiena: 9.00-17.00
Piektdiena: 9.00-14.00
Sestdiena, Svētdiena - brīvs

P., O., T., C. pusdienu pārtraukums no 12.00 līdz 13.00

Katra mēneša pēdējā trešdienā Mārsnēnu bibliotēka slēgta. Metodiskā diena.


 

Kā kļūt par bibliotēkas lasītāju?

Nākot pirmo reizi, līdzi ņemiet personu apliecinošu dokumentu - pasi, identifikācijas karti vai dzimšanas apliecību. Bērniem un jauniešiem līdz 14 gadu vecumam, reģistrējoties bibliotēkā, jāiesniedz vecāku vai tiem pielīdzināto personu aizpildīts galvojums. Jūs iepazīstinās ar bibliotēkas izmantošanas noteikumiem un reģistrēs lasītāju reģistrā.

Bibliotēkas lietošanas noteikumi:

Līdzi ņemšanai izsniedzamo iespieddarbu maksimālie lietošanas termiņi:

  • Grāmatām un citiem dokumentiem – 1 mēnesis, žurnāliem – 1 nedēļa.
  • Jaunieguvumiem, ļoti pieprasītiem izdevumiem – 10 dienas vai pēc bibliotēkas darbinieka norādījumiem.
  • Jaunumus vienā reizē izsniedz ne vairāk kā 3, tiem nav iespējams pagarināt izmantošanas termiņu.

Bibliotēkas pakalpojumus iespējams izmantot, ja nav nenokārtotu saistību ar Mārsnēnu pagasta vai kādu citu bibliotēku.

Ar pilnu bibliotēkas lietošanas noteikumu izklāstu iespējams iepazīties klātienē Mārsnēnu pagasta bibliotēkā.

Mārsnēnu pagasta bibliotēkas pakalpojumi:

  • Krājumā plašs latviešu oriģinālliteratūras, ārzemju literatūras un nozaru literatūras klāsts – 5850 iespieddarbu (uz 2024. gada 1. janvāri) tajā skaitā arī 1089 krāsainu un interesantu grāmatu pirmsskolas vecuma bērniem un skolēniem;
  • Uzziņu literatūra, tematiskās mapes, novadpētniecības materiāli, galda spēles;
  • Starpbibliotēku abonementa (SBA) pakalpojumi;
  • Bez maksas dokumentu skenēšana, kopijas, izdrukas no Jūsu vai bibliotēkas materiāliem;
  • Datori un bezvadu interneta pieejamība gan bibliotēkā, gan ārpus tās telpām;
  • Iespēja izmantot Cēsu reģiona pašvaldību un skolu bibliotēku elektronisko kopkatalogu www.biblioteka.cesis.lv. · Bibliotēkā uz vietas bezmaksas izmantot datubāzes http://news.lv/ un www.letonika.lv, kurai ir iespējama arī attālināta piekļuve ar bibliotekāra izsniegtu paroli;
  • Saņemt lietotājvārdu un paroli, lai lasītu grāmatas internetā bez maksas 3td e-GRĀMATU bibliotēkā.

Aktivitātes

Regulāras tematiskās izstādes, kas veltītas pazīstamu cilvēku jubilejām, valsts svētkiem un atceres dienām. Jau vairāk kā desmit gadus darbojas Bērnu, jauniešu un vecāku lasītāju žūrija. Gada noslēgumā čaklie žūrijas lasītāji jau tradicionāli, vasaras sākumā, dodas ekskursijā “Iepazīsti Latviju”.

Bibliotēkas vēsture

Bibliotēka dibināta 1907. gadā pie Saviesīgās biedrības. Kara laikā izpostīta, atjaunota 1923. gadā. Bibliotēka atradās Pagastnamā, bet no 1935. gada jaunuzceltajā tautas namā. 2017. gadā bibliotēka atzīmēja 110 pastāvēšanas gadus un 2018. gada sākumā atgriezās Pagastnama telpās. 2020. gadā tika atkārtoti akreditēta, un tai ir piešķirts vietējas nozīmes bibliotēkas statuss.

Mārsnēnu pagasta bibliotēka ir kultūras, informācijas un izglītības iestāde.