Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Par komunālo saimniecību

Apstiprināšanas datums Dokumenta Nr. Redakcija Virsraksts  
2019-05-23 Protokols Nr.5; 12.p. Spēkā esošā Saistošie noteikumi Nr. 2019/8 “Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtība Priekuļu novadā”