Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Liepas pirmsskolas izglītības iestāde "Saulīte"

Adrese: Maija iela 6, Liepas pagasts,Cēsu novads, LV–4128
Tālrunis: +371 64107364
E-pasts:
liepas.pii@cesunovads.edu.lv
Darba laiks: 7.00-19.00
Vadītāja: Elija Latko

  • Miķeļdienas aktivitātes ŠEIT
  • Video par Tēvu dienu iespējams noskatīties ŠEIT
  • "Saulīte" kolektīvs talko un aicina talkot arī jūs! Video skatāms ŠEIT!
  • PII "Saulīte" sveic visas māmiņas Māmiņdienā! Video sveicienu iespējams noskatīties ŠEIT!
     
Dibināšanas gads 1976.g
Grupu skaits PII 9 grupas
Bērnu skaits PII 153 bērni
Izglītības programmas, kuras īsteno izglītības iestāde: Pirmsskolas izglītības programma 01011111
Papildinformācija:
Sastapšanās vieta bērniem, kur viņi mācās draudzīgi sadzīvot, kur viņiem ir kopīgas spēles, nodarbības un izpriecas.
Izglītības vieta bērnu radošo, sociālo vēlmju veicināšanai, bērnu sagatavošanai pamatizglītības ieguvei.
Tradīcijas:
Izglītības iestādē ik gadu tiek svinēti dažādi svētki, rīkoti izzinoši pasākumi. Izglītības iestādes darbinieki un audzēkņi dodas pārgājienos un piedalās fiziskās aktivitātēs. 


Kontakti
 

Vārds, uzvārds Amats Tālrunis
Elija Latko vadītāja 22074496
Aļona Voiciša lietvede 64107364, 22004288
 

Dokumenti