Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Par nekustamo īpašumu

Apstiprināšanas datums Dokumenta Nr. Redakcija Virsraksts  
2019-04-25 Protokols Nr.4, 23.p. Spēkā esošā Saistošie noteikumi Nr .6/2019 “Par pašvaldības neapbūvētas zemes nomu"
2015-10-29 protokols Nr.13, p.43 Spēkā esošā Priekuļu novada pašvaldības SN Nr.12 "Par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (tās daļu), kas ierakstīta zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, un pašvaldībai piederošo vai piekritīgo zemi, uz kuras šī māja atrodas, nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas kārtību"
2016-09-22 Protokols Nr.10, p.8 Spēkā esošā Priekuļu novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.7/2016 „Par nekustamā īpašuma nodokli Priekuļu novadā”
2017-11-30 Protokols Nr.13, p.20 Spēkā esošā Priekuļu novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 10/2017 “ Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Priekuļu novadā”