Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Liepas Kultūras nams

Adrese: Pļavas iela 2, Liepa, Cēsu novads, LV-4128

Kultūras namā darbojas dažādi pašdarbības kolektīvi. Tajā tiek svinēti valsts svētki, gadskārtu svētki, notiek dažādi pasākumi. Ir iespēja nomāt telpas dažādiem privātiem pasākumiem.

Kultūras namā darbojas:

  • Bērnu deju kolektīvs ''Dālderīši''
  • Pirmsskolas un skolas vecuma bērnu tautas deju kolektīvs ''Dālderīši'';
  • Rokdarbu pulciņš;
  • Teātra kopa ''Krams'';
  • Sieviešu vokālais ansamblis ''Uguntiņas'';
  • Folkloras kopa ''Liepa''.
     

NODARBĪBU SARAKSTS LIEPAS KULTŪRAS NAMĀ

Pirmdien:

16.30 - 18.30 Bērnu deju kolektīvs ''Dālderīši"
19.30 - 21.00 Amatierteātris "Krams"

Otrdien:

14.00 - 17.00 Rokdarbu pulciņš

Trešdien:

16.30 - 17.30 Bērnu deju kolektīvs ''Dālderīši"
17.30 - 18.15 Pirmsskolas deju kolektīvs "Dālderīši"
18.00 - 20.00 Folkloras kopa "Liepa"

Ceturtdien:

19.30 - 21.00 Amatierteātris "Krams"

Piektdien:

18.00 - 20.00 Sieviešu vokālais ansamblis "Uguntiņas"