Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Aktīvi turpinās projekta "Infrastruktūras izveide personām ar garīga rakstura traucējumiem Priekuļu novadā" īstenošana

Ar Centrālās finanšu un līgumu aģentūras atbalstu aktīvi turpinās projekta ''Infrastruktūras izveide personām ar garīga rakstura traucējumiem Priekuļu novadā'' Nr.9.3.1.1/18/I/024 (ERAF) īstenošana ar mērķi attīstīt infrastruktūru kvalitatīvai sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamībai Priekuļu novadā personām ar garīga rakstura traucējumiem.

Pabeigta telpu vienkāršota atjaunošana Dienas aprūpes centrā un speciālajās darbnīcās Cēsu prospektā 1, Priekuļos, Piekuļu pagastā, Priekuļu novadā.

Uzsākti darbi pie teritorijas labiekārtošanas un telpu iekārtošanas.

Par teritorijas labiekārtošanu ēkai Cēsu prospektā 1, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā2020.gada 1.jūlijā tika noslēgts līgums ar SIA ''WOLF SYSTEM'' par līgumcenu EUR 56803,67 (bez PVN). Būvuzraudzību teritorijas labiekārtojumam nodrošinās SIA “Marčuks”, ar kuru līgums noslēgts 2020.gada 29.jūnijā par līgumcenu EUR 2002,00 (bez PVN).

Par mēbeļu un to aprīkojuma piegādi un uzstādīšanu noslēgti līgumi:

4. jūnijā ar SIA ''Lazurīts S'' par līgumcenu EUR 3390,07 (bez PVN),
3. jūnijā ar SIA ''OFFICE SOLUTIONS'' par līgumcenu EUR 1920,00 (bez PVN),
3. jūnijā ar SIA ''L Bizness group'' par līgumcenu EUR 1133,77 (bez PVN),
16. jūlijā ar SIA ''FL Birojs'' par līgumcenu EUR 1673,00 (bez PVN).

Informāciju sagatavoja:
Tūrisma darba organizatore
Elīna Tilaka