Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Pabeigti visi projekta Nr.18-09-A00702-000057 ietvaros pārbūvētie grants ceļi

Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumā «Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos» realizētā projekta Nr.18-09-A00702-000057 ietvaros ceļu pārbūve pabeigta un tie nodoti ekspluatācijā.

2018. gada beigās un 2019. gadā ekspluatācijā nodotie ceļa posmi:

1) B7 Rabākas – Stirnas – Fēlikss posms 0.50 km – 0.90 km (Veselavas pagasts)

pārbūves izmaksas - EUR 44 782.32 (t.sk. PVN),
no tām būvdarbi sastāda EUR 41 734.50 (t.sk.PVN),
pārbūves darbus veica SIA “Virāža”.
2) B23 Tautas nams - Upītes posmā 1.30 km – 2.10 km (Priekuļu pagasts)

pārbūves izmaksas – EUR 92379.63 (t.sk. PVN),
no tām būvdarbi sastāda EUR 86758.32 (t.sk.PVN),
pārbūves darbus veica SIA “Limbažu ceļi.”
3) A12 Auniņi - Penguri posmā 0.00 km – 1.00 km un 2.00 km – 2.9 km (Mārsnēnu pagasts);

pārbūves izmaksas – EUR 170847.93 (t.sk. PVN),
no tām būvdarbi sastāda EUR 159 211.26 (t.sk. PVN),
pārbūves darbus veica SIA “Limbažu ceļi”.
4) B3 Kapi – Veģeri – Veclaicenes šoseja posmā 4.60 km – 6.00 km, (Veselavas pagasts)

pārbūves izmaksas – EUR 102836.07 (t.sk. PVN),
no tām būvdarbi sastāda EUR 94787.89 (t.sk. PVN),
pārbūves darbus veica SIA “Virāža”.
Būvprojekta izstrādātājs un Autoruzraudzības veicējs SIA „Ceļu komforts”, būvuzraudzības darbu veicējs SIA „BaltLine Globe”.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē.
Informāciju sagatavoja:
Elīna Tilaka
Tūrisma darba organizatore

b_250_250_16777215_00_images_LOGO_LAD-NAP-ES-logo.jpg