Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Projekts "Ideju darbnīca" īstenots

Priekuļu novada pašvaldība ir realizējusi projektu „Ideju darbnīca” Nr.19-09-AL18-A019.2202-000002 Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākumā «Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju».

Projekta ietvaros tika izveidotas telpas radošo darbnīcu un pašizpausmes iespēju veicināšanai Priekuļu novada iedzīvotājiem, lai nodrošinātu dažādu interešu grupu izveidošanos, iedzīvotāju personisko pilnveidi un prasmju pilnveidošanu, sabiedrisko aktivitāšu popularizēšanu, mūžizglītības un izglītošanās iespēju dažādotu piedāvājumu, kā arī radošu brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu dažādošanu.

Kopējā līguma būvdarbu summa sastāda EUR 27345.70 (neieskaitot PVN). Būvdarbu veicējs SIA “REIMIKS”. Būvuzraudzības veica SIA “DGP” par kopējo līguma summu EUR 800.00 (ieskaitot nodokļus).

Objekts ekspluatācijā nodots 2020. gada 20. februārī.

Vairāk informācijas par Eiropas Laksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē.

Informāciju sagatavoja:
Elīna Tilaka
Tūrisma darba organizatore

b_250_250_16777215_00_images_LOGO_LEADER-Sabiedriba-ar-dveseli.jpg