Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Cēsu pilsētas Mākslas skolas filiāle Priekuļos

  Adrese: Cēsu prospekts 1, Priekuļi,
  Priekuļu pagasts,
  Cēsu novads, LV 4126

  Mājas lapa: http://www.cesumakslasskola.lv
  E-pasts: CMS@skolas.cesis.lv
  Tālrunis: +371 64130147


Priekuļu mākslas skola dibināta 1988.gadā, kad astoņi jauni dažādas mākslas jomas un augstskolas beiguši mākslinieki satikās, lai  radoši darbotos kopā ar bērniem. Tuvākajā apkārtnē tā bija vienīgā mākslas skola līdz pat 1996.gadam, kad skola mājvietu rada Cēsīs un Priekuļos saglabājās tās filiāle. Mākslas skolā Priekuļos sešu gadu garumā apgūstama Vizuāli plastiskās mākslas programma (akreditēta līdz 2022.gada 1.martam), kurā uzņem audzēkņus, kas sasnieguši 9 gadu vecumu. 2019./2020.m.g.

Cēsu pilsētas Mākslas skolā strādā 10 profesionāli mākslinieki-pedagogi, no tiem pieci Priekuļos māca zīmēšanu, gleznošanu, kompozīciju, veidošanu, mākslas valodas pamatus, datorgrafiku un darbu dažādos materiālos. Beidzot skolu audzēkņi izstrādā noslēguma darbus un saņem apliecību par profesionālās ievirzes izglītības apguvi. Mūsu skolas absolventi sekmīgi startē tālāk un izvēlas turpināt mācības Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolā, Jāņa Rozentāla Mākslas skolā, Valmieras mākslas vidusskolā un Vidzemes tehnoloģiju un dizaina vidusskolā. Tiem, kas izvēlas mācīties vispārizglītojošās skolās, Cēsīs piedāvājam turpināt radošo pašizpausmi trīsgadīgajā Vizuāli plastiskās mākslas programmā (akreditēta līdz 2025.gada 28.aprīlim).

Izmantojiet iespēju sekot jaunumiem mūsu Facebook un Instagram kontos!