Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Deinstitucionalizācijas projekts īstenots

Šajā pavasarī Priekuļu novadā ar Eiropas reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta ”Infrastruktūras izveide personām ar garīga rakstura traucējumiem Priekuļu novadā”Nr.9.3.1.1/18/I/024 palīdzību durvis vēra Dienas aprūpes centrs Priekuļos.

Jaunā struktūrvienība Dienas aprūpes centrā nodrošina personām ar garīga rakstura traucējumiem dienas laikā sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, sociālo prasmju attīstību, izglītošanu un pilnvērtīgu brīvā laika pavadīšanas iespējas. Ir iekārtotas nodarbību telpas, kas aprīkotas ar nepieciešamo inventāru un materiāliem. Specializētajās darbnīcās iekārtas sveču liešanai un ziepju izgatavošanai. Šūšanas darbnīcā var apgūt prasmes darbā ar šujmašīnām. Liels izaicinājums ir tekstilapdrukas iekārta, kas dod iespēju savu sapņu zīmējumu uzlikt uz auduma.

Fiziskajām aktivitātēm un individuālajām fizioterapeita nodarbībām ir plaša zāle ar nepieciešamo sporta inventāru, kas veicina fizisko attīstību. Iekārtotas atpūtas un relaksācijas telpas, kur personas var atgūt spēkus un enerģiju jauniem izaicinājumiem.

Dienas aprūpes centra personām ar garīga rakstura traucējumiem tiek nodrošināts transports Priekuļu novada robežās nokļūšanai uz nodarbībām un atpakaļ un pakalpojumi pieejami personām, kas savu dzīves vietu deklarējuši Priekuļu novadā.

Par klientu labsajūtu rūpējas ar radošām idejām bagāti darbinieki-sociālais darbinieks, specializēto darbnīcu vadītāja, sociālais rehabilitētājs un aprūpētāja. Strādājot vienotā komandā mūsu galvenais uzdevums veicināt šo personu fizisko un intelektuālo attīstību, zināšanu un iemaņu apguvi, kas nepieciešamas sekmīgai integrācijai sabiedrības dzīvē.