Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Priekuļu Bērnu dienas centrs "Zīļuks"

Priekuļu Bērnu dienas centrs "Zīļuks"

Adrese: Raiņa iela 8, Priekuļi, Cēsu novads, LV - 4126

Centra vadītāja, speciāliste darbā ar bērniem: Ilze Miliševska.

E-pasts: ilze.milisevska@cesunovads.lv
Tālrunis: 26402922Darba laiks: Katru darba dienu no plkst.9.00 – 17.00

Priekuļu novada Bērnu rotaļu un attīstības centrs un sākumskolas vecuma bērnu dienas centrs ''Zīļuks'' darbojās no 2006.gada 31.jūlija. Centrs tapis ar Bērnu un ģimenes lietu ministrijas atbalstu un Priekuļu novada pašvaldības līdzfinansējumu.Centra mērķis ir sniegt atbalstu ģimenēm ar bērniem darba un ģimenes dzīves apvienošanas īstenošanā, nodrošinot bērnu vispusīgu attīstību un saturīgu brīvā laika pavadīšanu drošos apstākļos.Vecāku ievērībai:

  • bērnus no 1 – 2 gadu vecumam centrā var atstāt pieskatīšanai līdz 3 stundām dienā;
  • bērnus vecumā no 2 – 6 gadiem līdz 4 stundām dienā. 
  • bērni vecumā no 7 – 13 gadiem var atrasties centrā līdz 4 stundām dienā


Uz centru bērni jāatved tīri un kārtīgi apģērbti atbilstoši gadalaikam.

Domājot par bērnu labsajūtu, uz centru nedrīkst vest slimus bērnus (ar paaugstinātu temperatūru, klepu, iesnām, vīrusinfekcijām, vēdera vīrusiemu u.c. saslimšanām, kuras var kaitēt veselo bērnu labsajūtai).

Centrā ar bērniem darbojās divi pedagogi ar atbilstošu kvalifikāciju.Maksa par visiem centra piedāvātajiem pakalpojumim pirmsskolas vecuma bērniem un viņu vecākiem ir 1 EUR dienā. Skolas vecuma bērniem apmeklējums ir bez maksas.''Zīļukā'' bērniem ir iespēja:

  • spēlēt dažādas interesantas galda spēles;
  • likt puzles, zīmēt, līmēt, krāsot utt.;
  • atpūsties kopā ar draugiem;
  • skatīties multfilmas;
  • piedalīties centra rīkotos pasākumos  un radošajās darbnīcās.