Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Uzsākts projekts "Priekuļu Kultūras nama skatuves apgaismojuma maiņa energoefektivitātes un pasākumu kvalitātes uzlabošanai"

Ar "Cēsu rajona lauku partnerības" atbalstu Priekuļu apvienības pārvalde uzsāk īstenot projektu ''Priekuļu Kultūras nama skatuves apgaismojuma maiņa energoefektivitātes un pasākumu kvalitātes uzlabošanai''.

Projekta mērķis – uzlabot pasākumu kvalitāti un energoefektivitāti Priekuļu Kultūras namā. Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, tiks mainīta Priekuļu Kultūras nama gaismas aprīkojuma materiāltehniskā bāze, iegādājoties jaunus, daudzfunkcionālus inteliģentos gaismas aparātus, kas aizstās daļu no esošajiem aparātiem, kas ir novecojuši, nav energoefektīvi un nespēj veikt funkcijas, kuras piedāvās jaunie aparāti.

Projektu plānots īstenot līdz 28.12.2022.

Projekta kopējās izmaksas ir EUR 20301,00 no kurām ELFLA finansējums – EUR 18000,00 un Cēsu novada pašvaldības līdzfinansējums – EUR 2301,00.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm