Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Veselavas pirmsskolas izglītības iestāde

Adrese: ''Vālodzes'', Veselavas pagasts, Cēsu novads, LV 4116
Tālrunis: +371 64177375, +371 26403436
E–pasts: veselavas.pii@cesunovads.edu.lv
Facebook: https://www.facebook.com/VeselavasPII/
Darba laiks: 7.30–18.00
Vadītāja: Iveta Liepiņa 
(Apmeklētājus pieņem pirmdienās no plkst. 8.00-10.00 vai citā laikā, iepriekš vienojoties) 

Veselavas PII dibināšanas gads 1994.gads
Grupu skaits PII  4 grupas
Bērnu skaits PII  53 bērni
Pirmsskolas izglītības programmas,
kuras īsteno izglītības iestādē
Vispārējo pirmsskolas izglītības programmu, kods 01011111
Lasīt vairāk
Tradīcijas Aktīvi piedalāmies dažādos izglītojošos projektos, kas saistīti ar veselīga dzīvesveida popularizēšanu, apkārtējās vides sakopšanu, labu darbu paveikšanu, lai iepriecinātu citus.
Lasīt vairāk


Kontakti:

Vārds, uzvārds  Amats  Tālrunis  E–pasts
Iveta Liepiņa  vadītāja  26403436  iveta.liepina@cesunovads.lv
Gunta Ābola  medicīnas māsa 64177375  

 Erasmus+ projekta ietvaros Veselavas pirmsskolas pedagoģes D.Amane, S.Zara un vadītāja I.Liepiņa ir izveidojušas izglītojošu bukletu gan pedagogiem gan pirmsskolas vecuma bērnu vecākiem ''Daba kā fantastiska vide, kur mācīties''! Bukletā apkopotas idejas, ko darīt kopā ar bērniem āra vidē. Materiāls papildināts ar foto no Veselavas pirmsskolas izglītības iestādes bērnu ikdienas aktivitātēm bērnudārza apkārtnē un tuvējā mežā. 
Idejas skaties ŠEIT!Dokumenti