Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Priekuļu pirmsskolas izglītības iestāde "Mežmaliņa"

Adrese: Elites iela 1, Priekuļi, Priekuļu pagasts, Cēsu novads, LV - 4126
Tālrunis: 641 30343; 64130371
E-pasts: priekulu.pii@cesunovads.edu.lv
Darba laiks: 7.00 – 19.00
Vadītāja: Kristīna Bernāne
Apmeklētāju pieņemšana otrdienās no plkst.8.00 līdz plkst.10.00 un ceturtdienās no plkst.14.00 līdz plkst.16.00. Tikšanās citā laikā iespējama pēc iepriekšējas vienojošanās.
 
Vairāk informācijas ŠEIT.
 
Grupu skaits PII
7 grupas
Bērnu skaits PII 140 audzēkņi vecumā no 1,5 gada līdz 7 gadiem
Pirmsskolas izglītības programmas, kuras īsteno izglītības iestāde:
1. Vispārējās pirmsskolas izglītības programma (programmas kods 01011111);
2. Speciālā pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem (programmas kods 01015511);
Iesaistīšanās projektos
''Mežmaliņa'' darbojas ZAAO projektā, Starptautiskā projekta ''Ēdam atbildīgi'',ietvaros  iestādes teritorijā izveidotas ''Zaļās dobes'', iestāde aktīvi iesaistās arī starptautiskos sadarbības projektos un projektu konkursos – eTwinning un Erasmus+. 
Tradīcijas
Aktīvi svinam latviskos gadskārtu ieražu svētkus - andelējoties Miķeļdienas tirgū, ejot Mārtiņdienas masku gājienā, vakarējot Ziemassvētkos. Esam sportiski un aktīvi, tādēļ jau 7.  gadu rudenī ieripojam, organizējot velomaratonu  "Mežmaliņa ripo''


Apmeklētāju ievērībai!

Saziņa ar iestādi:

  • ELIIS vidē;
  • e-pastā: priekulu.pii@cesunovads.edu.lv;
  • telefoniski (zvanot uz zemāk norādītiem kontakttālruņiem);
  • klātienē (klātienes apmeklējumam jāpiesakās iepriekš, rakstot uz  priekulu.pii@cesunovads.edu.lv vai zvanot 64130371). 
 
Kontakti
 
Vārds, uzvārds Amats Tālrunis
Kristīna Bernāne vadītāja 64130371
Ilze Freimane vadītāja vietniece izglītības jomā 64130343
Līga Rašmeiere lietvede
68207188
Daina Kahovska saimniecības pārzine 64130588
Solvita Šīrone medicīnas māsa 64130343
 
Dokumenti

 

Atskats uz Priekuļu pirmsskolas izglītības iestādes “Mežmaliņa” mobilitāti Erasmus + projektā Grieķijā