Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Priekuļu novada pašvaldības grants ceļu pārbūve, 2.kārta

Projekta Nr.18-09-A00702-000057 ietvaros, 2018.gada decembrī ekspluatācijā tika nodots ceļa B7 Rabākas – Stirnas – Fēlikss posms 0.50 km – 0.90 km (Veselavas pagasts), kurā pārbūves darbus veica SIA “Virāža”.

Kopējās pārbūves izmaksas sastāda EUR 44 782.32 (t.sk. PVN), no kurām būvdarbi sastāda 41 734.50 (t.sk.PVN).

Iestājoties atbilstošiem laika apstākļiem darbi tiks turpināti:

B23 Tautas nams - Upītes posmā 1.30 km – 2.10 km, Priekuļu pagasta Priekuļu novadā;

A12 Auniņi - Penguri posmā 0.00 km – 1.00 km un 2.00 km – 2.9 km Mārsnēnu pagasta Priekuļu novadā;

B3 Kapi – Veģeri – Veclaicenes šoseja posmā 4.60 km – 6.00 km, Veselavas pagasta Priekuļu novadā.

Būprojekta izstrādātājs un Autoruzraudzības veicējs SIA „Ceļu komforts”,  būvuzraudzības darbu veicējs SIA „BaltLine Globe”.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē.

Informāciju sagatavoja:
Vineta Lapsele
Projektu vadītāja