Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Uzsākta projekta "Ideju darbnīca" īstenošana

Ar „Cēsu rajona lauku partnerība” atbalstu ir uzsākta projekta „Ideju darbnīca” Nr.19-09-AL18-A019.2202-000002 (ELFLA) īstenošana.

Pēc veiktā iepirkuma, augustā tika noslēgts līgums ar SIA “REIMIKS” par TELPU IZBŪVI Raiņa 8, Priekuļos, saskaņā ar Arhitektu SIA  “DIDRIHSONS&DIDRIHSONS” izstrādāto tehnisko dokumentāciju. Noslēgtā līguma summa sastāda EUR 27766,69 (neieskaitot PVN). Līgums noslēgts 2019.gada 8. augustā.

Projekta īstenošanas gadījumā apstiprinātais publiskais finansējums sastāda EUR 15300,00.

Projekta mērķis ir telpu izveidošana radošo darbību un pašizpausmes iespēju veicināšanai Priekuļu novada iedzīvotājiem. Mērķa sasniegšana nodrošinās dažādu interešu grupu izveidošanos, interešu centra izveidošanos, iedzīvotāju personisko pilnveidi un prasmju pilnveidošanu, sabiedrisko aktivitāšu popularizēšanu, mūžizglītības un izglītošanās iespēju dažādotu piedāvājumu, radošu brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu dažādošanu.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē.

Informāciju sagatavoja:
Tūrisma darba organizatore
Elīna Tilaka

b_250_250_16777215_00_images_LOGO_logooo.jpg