Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Par pārvaldes darbu un budžetu

Pārvaldes darbs

Apstiprināšanas datums Dokumenta Nr. Redakcija Virsraksts  
2015-08-27 Protokols Nr.11, p.4 Spēkā esošā Priekuļu novada pašvaldības Saistošie noteikumi Nr.8 „Par grozījumiem Priekuļu novada pašvaldības Saistošajos noteikumos Nr.16 “Par Priekuļu novada pašvaldības nodevām”
2020-04-23 Protokols Nr.8 p.36 Spēkā esošā Priekuļu novada pašvaldības Saistošie noteikumi Nr.6/2020 “Grozījumi Priekuļu novada pašvaldības 2009.gada 1. jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 "Priekuļu novada pašvaldības nolikums" ar 23.04.2020 grozījumiem  
2015-12-28 Protokols Nr.16, p.6 Spēkā esošā Priekuļu novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.16/2015 "Par Priekuļu novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu"
2011-02-03 Protokols Nr.2, p.1. Vēsturiskā Priekuļu novada pašvaldības saistošie noteikumi nr. 2 „Grozījumi Priekuļu novada pašvaldības 2009.gada 29.decembra saistošajos noteikumos Nr. 16 „Par Priekuļu novada pašvaldības nodevām””
2009-12-29 Protokols Nr. 13, p. 2 Vēsturiskā Priekuļu novada pašvaldības Saistošie noteikumi Nr. 16 “Par Priekuļu novada pašvaldības nodevām”
2015-08-27 Protokols Nr.11, p.4 Spēkā esošā Priekuļu novada pašvaldības Saistošie noteikumi Nr. 16 “Par Priekuļu novada pašvaldības nodevām” ar 03.02.2011., 17.10.2013. un 27.08.2015. grozījumiem
2015-11-05 Protokols Nr.14, p.2 Vēsturiskā Priekuļu novada pašvaldības 2009. gada 1.jūlija Saistošie noteikumi Nr.1 „PRIEKUĻU NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS” ar 04.07.2013., 17.10.2013. un 05.11.2015. groz.
2013-10-17 Protokols Nr.15, p.14 Vēsturiskā Priekuļu novada pašvaldības 2009. gada 1.jūlija Saistošie noteikumi Nr.1 „PRIEKUĻU NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS” ar 04.07.2013. un 17.10.2013. groz.
2013-07-04 Protokols Nr.9, p.37 Vēsturiskā Priekuļu novada pašvaldības 2009. gada 1.jūlija Saistošie noteikumi Nr.1 „PRIEKUĻU NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS” ar 04.07.2013. groz.
2009-07-01 Protokols Nr.2. p.1 Vēsturiskā Priekuļu novada pašvaldības 2009. gada 1.jūlija Saistošie noteikumi Nr.1 „PRIEKUĻU NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS”
2019-02-28 Protokols Nr.2, 20.p. Spēkā esošā Priekuļu novada pašvaldības Saistošie noteikumi Nr.2 „Grozījumi Priekuļu novada pašvaldības 2009.gada 1.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 "Priekuļu novada pašvaldības nolikums””


Budžets
 

Apstiprināšanas datums Dokumenta Nr. Redakcija Virsraksts  
2019-04-25 Protokols Nr.5, 12.p Spēkā esošā Saistošie noteikumi Nr.7/2019 „Par Priekuļu novada pašvaldības budžetu 2019. gadam” izdošanu  
2019-07-25 Protokols Nr.8, 48.p Spēkā esošā Saistošie noteikumi Nr.13/2019 „Par grozījumiem Priekuļu novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.7/2019 „Par Priekuļu novada pašvaldības budžetu 2019. gadam”.  
2019-06-20 Protokols N.7, 64.p. Spēkā esošā Saistošie noteikumi Nr.11/2019 „Par grozījumiem Priekuļu novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.7/2019 „Par Priekuļu novada pašvaldības budžetu 2019. gadam”  
2020-01-23 protokols Nr.2, p. 65 Spēkā esošā Priekuļu novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.2 "Par Priekuļu novada pašvaldības budžetu 2020. gadam"     
2018-01-25 Protokols Nr.1, p.1 Spēkā esošā Priekuļu novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.1/2016 "Par Priekuļu novada pašvaldības budžetu 2016.gadam"
2018-07-26 Protokols Nr.8, p.2 Spēkā esošā Priekuļu novada pašvaldības 2018.gada 26.jūlija Saistošie noteikumi Nr.8/2018 „Par grozījumiem Priekuļu novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.1/2018 „Par Priekuļu novada pašvaldības budžetu 2018.gadam”
2018-04-26 Protokols Nr.5, p.4 Spēkā esošā Priekuļu novada pašvaldības 2018.gada 26.aprīļa Saistošie noteikumi Nr.7/2018 „Par grozījumiem Priekuļu novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.1/2018 „Par Priekuļu novada pašvaldības budžetu 2018.gadam”
2017-11-23 Protokols Nr.13, p.18 Spēkā esošā Priekuļu novada pašvaldības 2017.gada 23.novembra Saistošie noteikumi Nr.12/2017 „Par grozījumiem Priekuļu novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.1/2017 „Par Priekuļu novada budžetu 2017.gadam”