Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Projekti

Uzsāk projekta "Inovatīvas velotrases "Velozinis" ierīkošana Liepā" īstenošanu

Ar "Cēsu rajona lauku partnerības" atbalstu Priekuļu apvienības pārvalde uzsāk īstenot projektu "Inovatīvas velotrases "Velozinis" ierīkošana Liepā".

Projekta mērķis ir radīt jaunu infrastruktūras objektu un aktīvās atpūtas zonu, kas dažādos bērniem un jauniešiem pieejamās aktivitātes, veicinot Liepas sporta un atpūtas infrastruktūras attīstību, lai nodrošinātu mūsdienīgu un izklaidējošu dzīves vidi.

Īstenojot projektu Liepā, blakus 2021.gadā izbūvētajai asfalta velotrasei, uz esošā laukuma ar cieto segumu tiks radīta inovatīva pilsētvidi imitējoša velotrase, kas būs brīvi pieejama ikvienam iedzīvotājam neatkarīgi no fiziskās sagatavotības un braukšanas prasmju līmeņa. Tā būs rūpīgi izstrādāta, izglītojoša vide gan bērniem, gan pieaugušajiem, kas drošos apstākļos mācīs dažādas veloprasmes – līdzsvaru, koordināciju, stabilitāti, ātruma kontroli, manevrēšanu, palēcienus, kā arī pareizu trajektoriju izbraukšanu.

Blakus velotrasei tiks novietots soliņš ar saules paneļiem, lai velotrases apmeklētāji varētu uzlādēt viedierīces izmantojot saules enerģiju.

Projektu plānots īstenot līdz 2024.gada februārim.

Projekta kopējās izmaksas ir EUR 26197.90, no kurām ELFLA finansējums – EUR 18000.00 un Cēsu novada pašvaldības līdzfinansējums – EUR 8197.90.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē.

Uzsākts projekts "Priekuļu Kultūras nama skatuves apgaismojuma maiņa energoefektivitātes un pasākumu kvalitātes uzlabošanai"

Ar "Cēsu rajona lauku partnerības" atbalstu Priekuļu apvienības pārvalde uzsāk īstenot projektu ''Priekuļu Kultūras nama skatuves apgaismojuma maiņa energoefektivitātes un pasākumu kvalitātes uzlabošanai''.

Projekta mērķis – uzlabot pasākumu kvalitāti un energoefektivitāti Priekuļu Kultūras namā. Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, tiks mainīta Priekuļu Kultūras nama gaismas aprīkojuma materiāltehniskā bāze, iegādājoties jaunus, daudzfunkcionālus inteliģentos gaismas aparātus, kas aizstās daļu no esošajiem aparātiem, kas ir novecojuši, nav energoefektīvi un nespēj veikt funkcijas, kuras piedāvās jaunie aparāti.

Projektu plānots īstenot līdz 28.12.2022.

Projekta kopējās izmaksas ir EUR 20301,00 no kurām ELFLA finansējums – EUR 18000,00 un Cēsu novada pašvaldības līdzfinansējums – EUR 2301,00.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldības ēkā Rūpnīcas ielā 8, Liepā

Cēsu novada dome atbalstījusi projektu pieteikumu valsts budžeta līdzfinansējuma iegūšanai, lai veiktu pašvaldības ēkas renovāciju Liepā, Rūpnīcas ielā 8.

Energoefektivitātes paaugstināšana ļaus samazināt siltumenerģijas patēriņu līdz pat 40 procentiem, kas nozīmē ievērojamu finansiālo ietaupījumu apkures sezonā.

Attīstības pārvalde sagatavos projekta pieteikumu līdz 2022.gada 1.jūnijam. Investīciju projektu paredzēts īstenot 2022. – 2023.gadā, valsts budžeta aizdevumu izmantojot līdz 2023.gada 31.decembrim.

Projekta kopējās izmaksas veidos 296 955,38 EUR.

No Cēsu novada pašvaldības budžeta līdzfinansējums paredzēts 15 % apmērā, savukārt valsts budžeta aizdevums veidos 85 % no kopējās summas būvniecības izmaksu segšanai. Tāpat no Cēsu novada pašvaldības budžeta līdzekļiem tiks nodrošināts finansējums projekta autoruzraudzībai un būvuzraudzībai.