Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Eduarda Veidenbauma 155.gadu jubilejā memoriālais muzejs "Kalāči" atdzimst kā 21.gadsimta muzejs

Eduarda Veidenbauma memoriālais muzejs ''Kalāči'' pievienojas progresīvāko pasaules muzeju saimei, kuri ne vien glabā, pēta un rāda mantojuma vērtības, bet tiecas arī risināt aktuālus sabiedrības un vides jautājumus.

2022. gada 24.augustā 26.ICOM ģenerālajā konferencē Prāgā tika apstiprināta jauna muzeja definīcija, kas papildināta ar tādām muzeja funkcijām kā kopienu iesaiste, dažādības un ilgtspējas veicināšana. Eduarda Veidenbauma memoriālais muzejs ''Kalāči'' 2022.gadā ir uzsācis jaunu darbības virzienu. Sadarbībā ar vietējo jauniešu kopienu, muzejs pārtop par vietu, kur izzināt katra personisko mentālo veselību un mācīties veidot harmoniskas attiecības ar apkārtni un apkārtējiem. Eduarda Veidenbauma muzeja jaunais darbības virziens ir pamanīts un novērtēts pasaules mērogā – kā labas prakses piemērs kultūras iesaistei ilgtspējas veicināšanā tas iekļauts 2022.gada Latvijas Ziņojumā ANO par ilgtspējīgas attīstības mērķu ieviešanu.

No 2022.gada februāra līdz 2023.gada jūlijam Eduarda Veidenbauma memoriālajā muzejā ''Kalāči'' norisinās projekts ''Vairāk Gaismas!'' ar mērķi pievērsties jauniešu mentālai veselībai un stiprināt jauniešu psihosociālās prasmes. Šovasar ''Kalāčus'' piepildīja Cēsu novada apkārtnes jaunieši, kuri kopā ar Sansusī labkjājības rezidenču kuratori Andu Lāci un dzejnieku Raimondu Ķirķi mēneša garumā piedalījās radošajās darbnīcās, tās noslēdzot ar performanci ''Veselīgais protests''. Jauniešiem bija iespēja pētīt muzeja krājumu, pieredzēt mākslas tapšanas procesu, aktīvi tajā piedalīties un piedzīvot mākslas pozitīvo iespaidu uz mentālo veselību un labbūtību. Otrs rezidenču cikls norisināsies 2023.gada jūnijā.

Savukārt rudenī uz ''Kalāčiem'' īpaši aicināti tiek skolēni un skolotāji, jo 3.oktobrī durvis vaļā vērs muzeja jaunā, pastāvīgā ekspozīcija ''Vairāk gaismas!''. Tajā līdzās rūpīgai un mūsdienīgai Eduarda Veidenbauma dzejas un uzskatu analīzei muzejs vairāk nekā līdz šim stāstīs arī par valsts aizsargājamo pieminekli – zemnieku sētu ''Kalāči'' – un Veidenbaumu ģimeni, kas tajā saimniekoja, par viņu kopīgajiem darbiem un attiecībām. Mācību gada pavasara semestrī skolēnu grupām tiks piedāvātas mentālai veselībai un konfliktu risināšanai veltītas nodarbības, kas top sadarbībā ar jauniešu psihoterapeitu Nilu Konstantinovu un norvēģu drāmas metožu ekspertu Mortenu Bruunu (Morten Bruun).

Uz tikšanos ''Kalāčos''!

Projekta ''Vairāk gaismas!'' vadītāja: Inga Surgunte
Tālrunis: +371 2 29953235
E-pasts: inga.surgunte@skaidrs.org