Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Dalība Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.4.0./16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai"

Cēsu novada pašvaldība (Priekuļu pārvaldes apvienība), 22.02.2021. noslēdzot sadarbības līgumu, ir iesaistījusies Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īstenošanā.

m

Projekta īstenotājs Izglītības kvalitātes valsts dienests
Projekta sadarbības partneris
 
·     Latvijas pašvaldības;
·     Valsts profesionālās izglītības iestādes.
Projekta mērķis
 
Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus vispārējās izglītības un profesionālās izglītības iestāžu izglītojamiem.
Projekta īstenošanas laiks 22.02.2021.–31.12.2022.
Projekta mērķaudotorija
 
2020./2021. m.g. 5.–12. klases vispārizglītojošo programmu skolēni;

1.– 4. kursa profesionālās izglītības programmu audzēkņi.

2021./2022. m.g. 1.-12. klases vispārizglītojošo programmu skolēni; 1.– 4. kursa profesionālās izglītības programmu audzēkņi.
Projektā sniegtais atbalsts
 
Konsultācijas (pedagogs, psihologs, sociālais pedagogs, pedagoga palīgs, speciālās izglītības pedagogs)
Projektā iesaistītās novada skolas
 
Priekuļu vidusskola
Liepas pamatskola
Projekta īstenošanas pamats
 
Ministru kabineta 12.07.2016. noteikumi Nr. 460 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus" īstenošanas noteikumi
Finansējums
 
Periodā 2021./2022. māc.g. 1. semestrī sadarbības partneriem plānotais finansējums ir 15980.87 EUR euro
Kontaktinformācija
 
Anžela Kovaļova: anzela.kovalova@priekuli.lv
Tālr. 26438484
Kontaktinformācija Izglītības kvalitātes valsts dienestā
 
Tālr.: 28684847 E-pasts: pmp@ikvd.gov.lv
 
Plašāka informācija par projektu
 
https://ikvd.gov.lv/esf-projekts/
http://www.pumpurs.lv/
https://www.facebook.com/pumpurs.lv/
 

b_250_250_16777215_00_images_LOGO_ESF___IKVD_logo_ansamblis.jpg