Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Īstenots projekts par "Ūdens brīvkrāna uzstādīšanu Sporta birzītē, Priekuļos"

Īstenots projekts “Ūdens brīvkrāna uzstādīšana Sporta birzītē, Priekuļos”  Nr. 20-09-AL18-A019.2201-000001, kas tika iesniegts pamatojoties uz “Cēsu rajona lauku partnerība” atbalstu, kā arī pamatojoties uz Lauku atbalsta dienesta izsludināto aktuālo konkursu Eiropas Lauksaimniecības fonda Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” rīcības “Vietējās teritorijas un objektu sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai” ietvaros.

Ideja par dzeramā ūdens brīvkrānu Sporta birzītē nākusi no novada iedzīvotājiem un Sporta birzītes apmeklētājiem, kas Priekuļu novada pašvaldības sociālajā kontā Facebook, aptaujas veidā (94% jeb 421 cilvēku atbalstu) izteica vēlmi, lai Sporta birzītē tiktu uzstādīt dzeramais ūdens krāns.

Projekta ietvaros ir uzstādīts ūdens brīvkrāns Sporta birzītē, kas nodrošina brīvi dzeramā ūdens pieejamību Sporta birzītes apmeklētājiem un citiem aktīvā dzīves veida piekritējiem.

Ūdens brīvkrānam ir pieejami divi atsevišķi krāni, viens, kas ir domāts ūdens pudeļu pildīšanai, bet otrs, kas ir domāts ūdens dzeršanai. Dzeramais ūdens bez maksas ir pieejams sezonā ikvienam, jebkurā diennakts laikā. Ūdens brīvkrāns nedarbosies ziemas periodā, tas tiks atslēgts, lai pasargātu no ūdens sasalšanas krānā.

Projekta ietvaros tika arī labiekārtota un uzlabota infrastruktūrā Sporta birzītē. Pēdējos gados ir ievērojami pieaudzis vides piesārņojums. Bezatkritumu jeb zero waste dzīvesveids gūst arvien lielāku popularitāti, kam pamatā ir vēlme pakāpeniski samazināt savu radīto atkritumu daudzumu. Līdz ar to tiek domāts par alternatīviem risinājumiem, lai samazinātu vides piesārņojumu.  Ūdens brīvkrāna uzstādīšana sekmē pievērst lielāku uzmanību bezatkritumu dzīvesveidam, samazinot atkritumu daudzumu un  ļaut apmeklētājiem domāt citādi – domāt zaļi.

Kopējās projekta izmaksas ir EUR 7018.00, no tām publiskais finansējums sastāda EUR 6316.20.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietne.


Tūrisma darba organizatore
Santa Vaišļa

brīvkrāns