Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Par sociālajiem jautājumiem

Apstiprināšanas datums Dokumenta Nr. Redakcija Virsraksts  
2019-03-28 Protokols Nr.2, 20.p. Spēkā esošā Saistošie noteikumi Nr.5/2019 „Par brīvpusdienu piešķiršanu daudzbērnu ģimenēm”  
2019-03-28 Protokols. Nr.3, 39.p Spēkā esošā Saistošie noteikumi Nr.4/2019 "Par pabalstu aizgādnībā esošo personu aizgādņiem"  
2014-03-27 Protokols Nr.5, p.6. Vēsturiskā Priekuļu novada pašvaldības Saistošie noteikumi nr.9 „Par Priekuļu novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību” konsolidēti ar 30.12.2010. un 27.03.2014. grozījumiem
2020-12-28 Protokols Nr.20, p.7. Spēkā esošā Priekuļu novada pašvaldības Saistošie noteikumi nr.9 „Par Priekuļu novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību” konsolidētā versija
2013-11-28 Protokols Nr.18, .p.1 Spēkā esošā Priekuļu novada pašvaldības Saistošie noteikumi Nr.6 „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā Priekuļu novadā” ar 28.02.2013. un 28.11.2013. grozījumiem
2020-04-06 protokols Nr.7, 3.p Spēkā esošā Priekuļu novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.5 “Par pabalsta krīzes situācijā piešķiršanu Covid-19 izplatības ārkārtējās situācijas laikā”   
2021-02-25 Protokols Nr. 3, p.2 Spēkā esošā Priekuļu novada pašvaldības Saistošie noteikumi Nr. 16/2017 "Par ģimenes (personas) atzīšanu par trūcīgu un maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Priekuļu novada pašvaldībā"
2017-11-23 Protokols Nr.13, p.22 Vēsturiskā Priekuļu novada pašvaldības Saistošie noteikumi Nr. 15/2017 "Par pabalstiem pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem"
2017-11-23 Protokols Nr.13, p.22 Spēkā esošā Priekuļu novada pašvaldības Saistošie noteikumi Nr. 15/2017 "Par pabalstiem pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem"
2017-11-23 Protokols Nr.13, p.21 Spēkā esošā Priekuļu novada pašvaldības Saistošie noteikumi Nr. 14/2017 “Par materiālās palīdzības pabalstiem Priekuļu novadā”
2016-12-16 Protokols Nr.14 p.18. Spēkā esošā Priekuļu novada pašvaldības 30.07.2009. Saistošie noteikumi Nr. 2 "Noteikumi par Priekuļu novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem" ar 10.06.2010., 11.11.2010., 08.11.2012., 07.11.2013. un 16.12.2016. groz. - konsolidēti
2013-11-07 Protokols Nr.16, p.3 Vēsturiskā Priekuļu novada pašvaldības 30.07.2009. Saistošie noteikumi Nr. 2 "Noteikumi par Priekuļu novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem" ar 10.06.2010., 11.11.2010., 08.11.2012., 07.11.2013. grozījumiem - konsolidēti
2012-11-08 Protokols Nr.19, p.2 Vēsturiskā Priekuļu novada pašvaldības 30.07.2009. Saistošie noteikumi Nr. 2 "Noteikumi par Priekuļu novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem" ar 10.06.2010., 11.11.2010., 08.11.2012. grozījumiem - konsolidēti
2010-06-10 Protokols Nr.10, p.3 Vēsturiskā Priekuļu novada pašvaldības 30.07.2009. Saistošie noteikumi Nr. 2 "Noteikumi par Priekuļu novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem" ar 10.06.2010. grozījumiem - konsolidēti
2010-11-11 Protokols Nr. 18, p.23 Vēsturiskā Priekuļu novada pašvaldības 30.07.2009. Saistošie noteikumi Nr. 2 "Noteikumi par Priekuļu novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem" 11.11.2010. grozījumi
2010-06-10 Protokols Nr.10, p.3. Vēsturiskā Priekuļu novada pašvaldības 30.07.2009. Saistošie noteikumi Nr. 2 "Noteikumi par Priekuļu novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem" 10.06.2010. gozijumi
2012-11-08 Protokols Nr.18, p.2 Vēsturiskā Priekuļu novada pašvaldības 30.07.2009. Saistošie noteikumi Nr. 2 "Noteikumi par Priekuļu novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem" 08.11.2012. grozījumi
2013-11-07 Protokols Nr.16., p.3 Vēsturiskā Priekuļu novada pašvaldības 30.07.2009. Saistošie noteikumi Nr. 2 "Noteikumi par Priekuļu novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem" 07.11.2013. grozījumi
2009-07-30 17:15:00 Protokols Nr. 5 Vēsturiskā Priekuļu novada pašvaldības 30.07.2009. Saistošie noteikumi Nr. 2 "Noteikumi par Priekuļu novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem"
2017-11-23 Protokols Nr.13, p.19 Spēkā esošā Priekuļu novada pašvaldības 26.01.2012. Saistošie noteikumi Nr.3 „Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu" ar 17.10.2013., 12.12.2013., 25.08.2016. un 23.11.2017. grozījumiem - konsolidēti
2016-08-25 Protokols Nr.9, p.2 Vēsturiskā Priekuļu novada pašvaldības 26.01.2012. Saistošie noteikumi Nr.3 „Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu" ar 17.10.2013., 12.12.2013. un 25.08.2016.grozījumiem - konsolidēti
2016-08-25 Protokols Nr.9, p.2 Vēsturiskā Priekuļu novada pašvaldības 26.01.2012. Saistošie noteikumi Nr.3 „Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu" 25.08.2016.grozījumi
2017-11-23 Protokols Nr.13, p.19 Spēkā esošā Priekuļu novada pašvaldības 26.01.2012. Saistošie noteikumi Nr.3 „Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu" 23.11.2017. grozījumi
2013-12-12 Protokols Nr.18, p.11 Vēsturiskā Priekuļu novada pašvaldības 26.01.2012. Saistošie noteikumi Nr.3 „Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu" 12.12.2013.grozījumi
2012-01-26 Protokols Nr.2, p.1 Vēsturiskā Priekuļu novada pašvaldības 26.01.2012. Saistošie noteikumi Nr.3 „Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu"
2018-02-22 Protokols Nr.3, p.4 Spēkā esošā Priekuļu novada pašvaldības 2018.gada 22. februāra Saistošie noteikumi nr.4/2018 „Par grozījumiem Priekuļu novada pašvaldības 2013.gada 12.decembra Saistošajos noteikumos Nr.23 „Par pašvaldības palīdzību audžuģimenēm un aizbildņu ģimenēm””
2016-03-24 Protokols Nr.3, p.3 Vēsturiskā Priekuļu novada pašvaldības 2016.gada 24.marta Saistošie noteikumi Nr. 2/2016 “Par materiālās palīdzības pabalstiem Priekuļu novadā”
2021-04-23 Protokols Nr.5, p.41 Spēkā esošā Precizēti 2021.gada 28.janvāra Saistošie noteikumi Nr.2 „Grozījumi Priekuļu novada pašvaldības 2017.gada 23.novembra saistošajos noteikumos Nr.15/2017 ”Par pabalstiem pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem””
2013-12-12 Protokols Nr.18, p.1 Spēkā esošā Priekuļu novada pašvaldības saistošie noteikumi nr.23 „Par pašvaldības palīdzību audžuģimenēm un aizbildņu ģimenēm”