Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Saņemts apstiprinājums projekta “Infrastruktūras izveide personām ar garīga rakstura traucējumiem Priekuļu novadā" īstenošanai

Priekuļu novada pašvaldība ir saņēmusi apstiprinājumu projektam „Infrastruktūras izveide personām ar garīga rakstura traucējumiem Priekuļu novadā” Nr.9.3.1.1/18/I/024, kas tika iesniegts pamatojoties uz Centrālās finanšu un līgumu aģentūras izsludināto aktuālo konkursu Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” ietvaros.

Vienošanās parakstīta 2019. gada 31. jūlijā. Projekta kopējās izmaksas ir 263 325,00 EUR, no tām ERAF finansējums – 223 826,25 EUR, valsts budžeta dotācija pašvaldībām – 9 874,69 EUR, pašvaldības finansējums – 29 624,06 EUR.

Projekta vispārīgais mērķis ir attīstīt infrastruktūru kvalitatīvai sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu (25 vietas) pieejamībai Priekuļu novadā personām ar garīga rakstura traucējumiem. Specifiskais mērķis ir attīstīt pakalpojumu infrastruktūru kvalitatīvu, institucionālai aprūpei alternatīvu, sociālo pakalpojumu dzīvesvietā personām ar GRT, integrējot sabiedrībā. Projekta mērķa sasniegšanai plānots izveidot dienas aprūpes centru un specializēto darbnīcu pakalpojumu pieaugušajiem ar GRT, kas nodrošinās integrāciju sabiedrībā.

Informāciju sagatavoja:
Tūrisma darba organizatore
Elīna Tilaka

b_250_250_16777215_00_images_LOGO_LV_ID_EU_logo_ansamblis_ERAF_RGB.png