Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Liepas pagasta bibliotēka

Adrese: Rūpnīcas iela 8, Liepa, Cēsu novads, LV-4128
E-pasts: liepas.biblioteka@cesunovads.lv
Tālrunis: 27338954

Bibliotēkas aktuālajai informācijai aicinām sekot līdzi sociālajās vietnēs www.priekuli.lv, www.biblioteka.lv, www.kulturaskarte.lv

Ar Liepas bibliotēkas noteikumiem var iepazīties ŠEIT.

Darba laiks:

Pirmdiena 9.00-18.00
Otrdiena 9.00-16.00
Trešdiena 9.00-16.00
Ceturtdiena 9.00-16.00
Piektdiena 9.00-15.00

 

Kā kļūt par bibliotēkas lasītāju?

Nākot pirmo reizi, līdzi ņemiet personu apliecinošu dokumentu – pasi, autovadītāja apliecību u.c. Bērniem un jauniešiem līdz 16 gadu vecumam, iestājoties bibliotēkā, jāiesniedz vecāku aizpildīts galvojums. Jūs iepazīstinās ar bibliotēkas izmantošanas noteikumiem un reģistrēs lasītāju reģistrā.
Bibliotēkas izmantošanas noteikumi:

 • grāmatu lietošanas termiņš - 1 mēnesis, termiņu iespējams pagarināt, vienojoties ar bibliotēkas darbinieku;
 • žurnālu, avīžu lietošanas termiņš - 10 dienas  vai pēc bibliotēkas darbinieka norādījumiem;
 • jauniegūto grāmatu un ļoti pieprasītu izdevumu lietošanas termiņš - 10 dienas. Jaunumus vienā reizē izsniedz ne vairāk kā 3, tiem nav iespējams pagarināt izmantošanas termiņu;
 • par laikā neatdotiem iespieddarbiem jāmaksā kavējuma nauda - 0.04 Eur par katru kavēto dienu;
 • ja bibliotēkā nav lasītājam nepieciešamā literatūra, to var pieprasīt starpbibliotēku abonementa kārtībā no citām bibliotēkām (maksas pasta pakalpojumi);
 • bibliotēkas pakalpojumus iespējams izmantot, ja nav nenokārtotu saistību ar Liepas vai kādu citu bibliotēku;


  Mēs piedāvājam:

 • plašu un daudzveidīgu gan latviešu, gan ārzemju autoru daiļliteratūru un nozaru literatūru;
 • lasītavā - dažādu uzziņu literatūru, jaunākos žurnālus un avīzes, tematiskās mapes un novadpētniecības materiālus;
 • krāsainu un interesantu bērnu grāmatu klāstu gan pirmsskolas vecuma bērniem, gan skolēniem;
 • iespēju izmantot Cēsu reģiona pašvaldību un skolu bibliotēku elektronisko kopkatalogu www.biblioteka.cesis.lv;
 • bibliotēkā uz vietas izmantot datubāzes www.letonika.lv un www.news.lv bez maksas
 • iespēju izmantot datorus un internetu;
 • veikt dokumentu skenēšanu, kopijas, izdrukas no Jūsu vai bibliotēkas materiāliem;
 • aplūkot izstādes, piedalīties to veidošanā;
 • apmeklēt pasākumus;
 • piedalīties dažādos lasīšanas veicināšanas un citos konkursos un notikumos.


  Bibliotēkas vēsture

Par Liepas bibliotēkas dibināšanas datumu uzskatāms 1909.gada 8.februāris, kad Liepā tika dibināta izglītības biedrība “Nākotne”, kurā izvēlēja arī izrīkojumu un bibliotēku komiteju. 1911.gada 3.marta “Dzimtenes Vēstnesī” rakstīts, ka biedrībai ir sava bibliotēka, kurā atrodas 224 sējumi ap 156 rubļū vērtībā. Bibliotēkai ir 74 lasītāji. Visvairāk lasīti beletristiski (Daiļliteratūra jeb beletristika ir mākslas forma, kur kā izteiksmes līdzeklis tiek lietota valoda. Būtībā tā ir literatūra, kurā aprakstītās personas un notikumi ir izdomātas). Lasīti arī K.Skalbes, J.Poruka raksti, Kaudzīšu “Mērnieku laiki”, Apsīšu Jēkaba stāsti.

Trīsdesmito gadu beigās un arī kara laikā bibliotēkas darbība bija apsīkusi. Pēc kara tā atsāka savu darbību.

1993. gadā notika lielas pārmaiņas tika apvienotas Liepas bibliotēka un Lodes rūpnīcas bibliotēka. Bibliotēkai tika ierādītas telpas bijušajā bērnudārzā “Lode” otrajā stāvā, Rūpnīcas iela 8.

Bibliotēkas krājumā (uz 2017.gadā) ir 13302 grāmatas, tai skaitā 1522 bērnu grāmatas. Lasītāju skaits: 2016.g. tika reģistrēti 395 lasītāji, tai skaitā73 ir bērni un jaunieši līdz 18 gadu vecumam. 

Liepas bibliotēka 2014.gadā 12.septembrī tika atkārtoti akreditēta, un tai ir piešķirts vietējas nozīmes bibliotēkas statuss.