Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Par bērnu drošību rotaļu laukumos rūpējamies kopā!

Sākoties vasarai un siltajam laikam, palielinājies arī Priekuļu sporta birzītes bērnu rotaļu laukuma, Jāņmuižas bērnu un jauniešu atpūtas laukuma un Veselavas pagasta rotaļu šķēršļu takas  apmeklētāju skaits. Priekuļu novada pašvaldība aicina bērnu vecākus būt vērīgiem un ziņot pašvaldībai par bojātām ierīcēm vai citiem bojājumiem, kurus nepieciešams novērst. Bojājumus var pieteikt zvanot pa tālr. 29425621.

Projekti „Teritorijas labiekārtošana „Sporta birzītē” Priekuļos, pieejamības, kvalitātes un sasniedzamības uzlabošanai”” Nr.16-09-AL18-A019.2201-000023 (ELFLA), „Bērnu un jauniešu aktīvās atpūtas laukuma izveide Jāņmuižā” Nr.18-09-AL18-A019.2202-000001 (ELFLA) un  “Aktīvo rotaļu šķēršļu takas izveidošana Veselavas pagasta bērnudārza teritorijā” Nr.17-09-AL18-A019.2202-000020 (ELFLA) īstenoti ar Biedrības „Cēsu rajona lauku partnerība” atbalstu, izsludinātajā atklātā projektu konkursā Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam ietvaros.

b_250_250_16777215_00_images_LOGO_LEADER-Sabiedriba-ar-dveseli.jpg