Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Deinstitucionalizācijas projekta īstenošana turpinās

Centrālās finanšu un līgumu aģentūras atbalstu turpinās projekta īstenošana ''Infrastruktūras izveide personām ar garīga rakstura traucējumiem Priekuļu novadā'' Nr.9.3.1.1/18/I/024 ietvaros.

Ar 2020.gada 17.decembrī noslēgtajiem Grozījumiem Nr.2 īstenošanas termiņš tiek pagarināts līdz š.g. 31.martam. Šobrīd notiek intensīva cenu aptauju veikšana un līgumu slēgšana inventāra un aprīkojuma iegādei, lai būtu iespējams nodrošināt projektā paredzēto aktivitāšu darbību.

Pēc Grozījumu veikšanas kopējā projekta summa sastāda EUR 213 166.93, no kurām ERAF finansējums EUR 181 191,89 un valsts budžeta dotācija EUR 7 993,76.

Informāciju sagatavoja:
Attīstības nodaļas vadītāja
Vineta Lapsele