Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Uzsāk projekta "Inovatīvas velotrases "Velozinis" ierīkošana Liepā" īstenošanu

Ar "Cēsu rajona lauku partnerības" atbalstu Priekuļu apvienības pārvalde uzsāk īstenot projektu "Inovatīvas velotrases "Velozinis" ierīkošana Liepā".

Projekta mērķis ir radīt jaunu infrastruktūras objektu un aktīvās atpūtas zonu, kas dažādos bērniem un jauniešiem pieejamās aktivitātes, veicinot Liepas sporta un atpūtas infrastruktūras attīstību, lai nodrošinātu mūsdienīgu un izklaidējošu dzīves vidi.

Īstenojot projektu Liepā, blakus 2021.gadā izbūvētajai asfalta velotrasei, uz esošā laukuma ar cieto segumu tiks radīta inovatīva pilsētvidi imitējoša velotrase, kas būs brīvi pieejama ikvienam iedzīvotājam neatkarīgi no fiziskās sagatavotības un braukšanas prasmju līmeņa. Tā būs rūpīgi izstrādāta, izglītojoša vide gan bērniem, gan pieaugušajiem, kas drošos apstākļos mācīs dažādas veloprasmes – līdzsvaru, koordināciju, stabilitāti, ātruma kontroli, manevrēšanu, palēcienus, kā arī pareizu trajektoriju izbraukšanu.

Blakus velotrasei tiks novietots soliņš ar saules paneļiem, lai velotrases apmeklētāji varētu uzlādēt viedierīces izmantojot saules enerģiju.

Projektu plānots īstenot līdz 2024.gada februārim.

Projekta kopējās izmaksas ir EUR 26197.90, no kurām ELFLA finansējums – EUR 18000.00 un Cēsu novada pašvaldības līdzfinansējums – EUR 8197.90.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē.