Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Multisensorā istaba pirmsskolniekiem

Ar „Cēsu rajona lauku partnerība” atbalstu Priekuļu novada pašvaldība īstenojusi projektu „Multi sensorās istabas izveide sajūtu attīstīšanai” Nr.20-09-AL18-019.2202-000004, kas tika iesniegts pamatojoties uz „Cēsu rajona lauku partnerība” izsludināto atklāto konkursu projektu apakšpasākumā „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” .

Veselavas pirmsskolas izglītības iestādes telpās LEADER projekta ietvaros decembra sākumā tika ierīkota multisensorā istaba. Projekta attiecināmās izmaksas sastāda 4506.04 EUR, no kuriem publiskais finansējums – 4055.44 EUR.

Mazie pirmsskolnieki šo telpu jau ir nodēvējuši par ‘’Brīnumu istabu’’. Telpa kalpos kā relaksācijas istaba pirmsskolniekiem. Tajā atrodas mīksts grīdas segums, mīkstie sēžamie kluči, bumbiņu baseins, gaismas stabs – burbuļu caurule, kas maina krāsu un izdala maigu vibrāciju. Arī dažādi izgaismoti vadi un spoguļi telpiskā efekta radīšanai. Brīnumu radīšanai uz grieztiem būs iespēja projicēt varavīksnes efektu. Telpā atrodas arī gaismas galds, kas paredzēts smilšu spēlēm.

 Šī telpa radīta, lai piepildītu bērnu iekšējo pasauli ar relaksācijas vai stimulācijas sajūtām. Vide brīnumu istabā ir paredzēta aktīvai vai pasīvai mijiedarbībai, un vienlaikus, lai veicinātu uztveres motivāciju, intereses izraisīšanu un nostiprināšanu. Telpas īpašās noskaņas ietekmē attīstās visu iesaistīto maņu – redzes, dzirdes, taustes pieredze, kas veicina terapeitisko efektu bērniem.

Šī brīnumu istaba būs kā mācību līdzeklis un palīgs pedagogiem un speciālistiem individuālu nodarbību vadīšanai izglītojamiem, vieta satraukuma mazināšanai, atrodot harmoniju ar apkārtējo vidi, lai atjaunotu emocionālo līdzsvaru, stiprinātu nervu sistēmu.

Saskaņā ar projekta nosacījumiem, multisensorā istaba būs pieejama arī apkārtējo pagastu pirmsskolas vecuma bērniem.

Ja brīnumiem tic, tad brīnumi notiek. Tādēļ lielu paldies no iestādes pedagogiem un pirmsskolniekiem par atsaucību idejas īstenošanā un finansējuma piesaistē sakām Priekuļu novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītājai Vinetai Lapselei

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē: https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development.

istaba pirmsskolniekiem