Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Priekuļi

Priekuļu apvienības Jauniešu (pa)Dome

Priekuļu novada Jauniešu (pa)Dome

Priekuļu novada Jauniešu (pa)Dome izveidota ar mērķi nodrošināt novada jauniešu interešu pārstāvību un vajadzību aizstāvību, veicinot jauniešu personīgo izaugsmi un pilntiesīgu līdzdalību sociālajā, politiskajā un kultūras jomā vietējā, valsts un starptautiskā mērogā. Līdzšinējā Jauniešu (pa)domes darbība bijusi saistīta ar pasākumu organizēšanu novada jauniešiem, dalība dažādos jauniešu apmaiņas projektos, apmācībās, semināros un vienaudžu izglītošanā. Šobrīd, ar 2017. gada oktobri Jauniešu (pa)Domē darbojas 8 jaunieši. Līdz ar katru jaunu mācību gada sākumu tiek aicināti jaunieši pievienoties padomes komandai, kas gatavi strādāt un darboties novada jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanā. 

Nāc pievienojies!
Kļūsti sabiedriski aktīvs!
Iesaisties, ja vēlies realizēt savas idejas radošā jauniešu grupā!Ar mums vari sazināties un jaunumus meklēt:
e-pastā: pnjauniesudome@gmail.com;
Facebook lapā: https://www.facebook.com/priekulujauniesudome/;
Instagram: https://www.instagram.com/priekulunovada_jd/;
Twitter: https://twitter.com/pnjauniesudome.

Priekuļu Jauniešu centrs "REST[e]"


Priekuļu Jauniešu centrs "REST[e]"

Adrese: Cēsu prospekts 1, Priekuļi, Priekuļu pagasts, Cēsu novads, LV-4126
Centra vadītāja, jaunatnes lietu speciāliste: Anna Rakule
e-pasts: anna.rakule@cesunovads.lv
Tālrunis: 26605044Centra darba laiks:

P. - Pk. 13:00 - 19:00 (laika periodā no 1. septembra - 31. maijam);

P. - Pk. 11:00 - 17:00 (laika periodā no 1. jūnija - 31. augustam);

Darba laiks var būt mainīgs.Par centru

Jauniešu iniciatīvu centrs „REST[e]” darbojās no 2007.gada 4.decembra. Centrs tapis ar Bērnu un ģimenes lietu ministrijas  atbalstu un Priekuļu apvienības līdzfinansējumu. Šobrīd centrs ir Priekuļu apvienības Jaunatnes un bērnu lietu nodaļas struktūrvienība. Centrs paredzēts jauniešiem no 13 – 25 gadu vecumam.

Jauniešu centrs ir vieta, kur realizēt savas iniciatīvas, idejas un tās vienmēr tiks atbalstītas, organizēt tieši uz jauniešiem vērtus pašu jauniešu plānotus pasākumus, kas noteikti var uzlobot ikdienas dzīves kvalitāti un attīstīt pilnvērtīgu savu izaugsmi.Jauniešu centrā ''REST[e]'' jauniešiem ir iespējams:

 • piedalīties radošajās darbnīcas, tematiskajās nodarbības;
 • spēlēt dažādas vispārizglītojošas un attīstošas galda spēles;
 • iesaistīties Priekuļu novada Jauniešu (pa)Domes darbībā;
 • saturīgi pavadīt brīvo laiku;
 • iegūt informāciju par jauniešiem aktuālām tēmām - dažādi informatīvie materiāli;
 • klausīties mūziku, skatīties filmas;
 • organizēt un iesaistīties dažādu pasākumu veidošanā un īstenošanā;
 • saņemt konsultācijas un atbalstu no jaunatnes lietu speciālistiem;
 • tikties ar dažādu profesiju pārstāvjiem, vieslektoriem;
 • piedalīties projektu konkursos;


Visi centra pakalpojumi jauniešiem ir pieejami bez maksas.

Priekuļu Bērnu dienas centrs "Zīļuks"

Priekuļu Bērnu dienas centrs "Zīļuks"

Adrese: Raiņa iela 8, Priekuļi, Cēsu novads, LV - 4126

Centra vadītāja, speciāliste darbā ar bērniem: Ilze Miliševska.

E-pasts: ilze.milisevska@cesunovads.lv
Tālrunis: 26402922Darba laiks: Katru darba dienu no plkst.9.00 – 17.00

Priekuļu novada Bērnu rotaļu un attīstības centrs un sākumskolas vecuma bērnu dienas centrs ''Zīļuks'' darbojās no 2006.gada 31.jūlija. Centrs tapis ar Bērnu un ģimenes lietu ministrijas atbalstu un Priekuļu novada pašvaldības līdzfinansējumu.Centra mērķis ir sniegt atbalstu ģimenēm ar bērniem darba un ģimenes dzīves apvienošanas īstenošanā, nodrošinot bērnu vispusīgu attīstību un saturīgu brīvā laika pavadīšanu drošos apstākļos.Vecāku ievērībai:

 • bērnus no 1 – 2 gadu vecumam centrā var atstāt pieskatīšanai līdz 3 stundām dienā;
 • bērnus vecumā no 2 – 6 gadiem līdz 4 stundām dienā. 
 • bērni vecumā no 7 – 13 gadiem var atrasties centrā līdz 4 stundām dienā


Uz centru bērni jāatved tīri un kārtīgi apģērbti atbilstoši gadalaikam.

Domājot par bērnu labsajūtu, uz centru nedrīkst vest slimus bērnus (ar paaugstinātu temperatūru, klepu, iesnām, vīrusinfekcijām, vēdera vīrusiemu u.c. saslimšanām, kuras var kaitēt veselo bērnu labsajūtai).

Centrā ar bērniem darbojās divi pedagogi ar atbilstošu kvalifikāciju.Maksa par visiem centra piedāvātajiem pakalpojumim pirmsskolas vecuma bērniem un viņu vecākiem ir 1 EUR dienā. Skolas vecuma bērniem apmeklējums ir bez maksas.''Zīļukā'' bērniem ir iespēja:

 • spēlēt dažādas interesantas galda spēles;
 • likt puzles, zīmēt, līmēt, krāsot utt.;
 • atpūsties kopā ar draugiem;
 • skatīties multfilmas;
 • piedalīties centra rīkotos pasākumos  un radošajās darbnīcās.