Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Uzsākta projekta "Velostatīvu uzstādīšana Priekuļu novadā" īstenošana

Ar „Cēsu rajona lauku partnerība” atbalstu ir uzsākta projekta „Velostatīvu uzstādīšana Priekuļu novadā” Nr.18-09-AL18-A019.2201-000001 (ELFLA) īstenošana.

Pēc veiktā iepirkuma, decembrī tika noslēgts līgums ar SIA “WARSS+” par velostatīvu izgatavošanu un uzstādīšanu Priekuļu novada teritorijā, saskaņā ar Arhitektu SIA  “Marta saule” izstrādāto tehnisko dokumentāciju. Noslēgtā līguma summa sastāda EUR 12 972.29 (neieskaitot PVN). Līgumā noteiktais darbu izpildes termiņš ir 2019.gada 15.jūlijs.

Projekta īstenošanas gadījumā apstiprinātais publiskais finansējums sastāda EUR 9 899.81.

Velostatīvu uzstādīšanas vietas: Priekuļos (Saules parks, Kultūras nams, Sabiedriskais centrs, Sporta birzīte), Liepā (Lielā Ellīte, Kultūras nams, Veidenbauma muzejs, Biblioteka), Mārsnēnos (Tautas nams), Veselavā (Veselavas muiža).

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē.

Informāciju sagatavoja:
Projektu vadītāja
Vineta Lapsele

nap-es-leader-logo-ar-tekstu