Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Sieviešu koris "Laumas"

Kora vadītāja - Iveta Lapiņa, koncertmeistare - Irita Merga.

Sieviešu koris Lauma dibināts 2002.gada 6.oktobrī.

Kolektīvs ir neliels, bet ļoti aktīvs, darbīgs un atsaucīgs. Patīk būt kopā gan mēģinājumos, gan atpūtas pasākumos, piedalās koru festivālos, u.c. draudzības pasākumos. Kolektīvs ir nepārtrauktā mainībā, tajā dzied Priekuļu un Cēsu novadu sievas un Cēsu A. Kalniņa mūzikas vidusskolas studentes.

Mēģinājumi notiek Priekuļu vidusskolas zālē divas reizes nedēļā:

  • pirmdienas no 19.00 līdz 21.00
  • trešdienas no 19.00 līdz 21.00