Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Radītas koptelpas ar inovatīvu pieeju "Ideju darbnīca"

Priekuļu novada pašvaldība ir veiksmīgi realizējusi projektu “Ideju darbnīca” Nr.19-09-AL18-A019.2202-000002 Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

Lai piedāvātu novada iedzīvotājiem plašākas attīstības iespējas, pašvaldība īstenoja ideju par koptelpu izveidi, kas ir ieguvušas nosaukumu ”Ideju darbnīca” un ir paredzētas galvenokārt Priekuļu novada iedzīvotājiem. Projekta iecere veidota, lai iedzīvotāji apgūtu jaunas prasmes, radoši kopā domātu un darbotos, mācītos un mācītu paši, tādējādi novadā nodrošinot un veicinot interešu un mūžizglītības izglītojošo pasākumu pieejamību.

“Ideju darbnīca” vairs nav ideja, bet reāla vieta, kas ir atvērta apmeklētājiem, un tā atrodas Raiņa ielā 8, Priekuļos. Telpas veidotas “ar skatu uz nākotni”, redzot to pielietojumu ilgtermiņā.
Ikviens interesents, kurš vēlas realizēt jebkādu savu ideju, piemēram, veidot izstādi, mācīt citus un apgūt zināšanas pats, vadīt diskusiju grupas, dalīties veiksmīgas uzņēmējdarbības noslēpumos vai veikt jebkādas citas radošas aktivitātes, ir aicināts pieteikties.

Pasākumu plānošanā un organizēšanā tiks ievēroti noteiktie epidemioloģiskie ierobežojumi un drošības pasākumi.
Interesentiem par nosacījumiem, atbalstāmajiem pasākumiem un jebkādiem citiem jautājumiem lūgums sazināties ar Attīstības nodaļas vadītāju Vinetu Lapseli pa tālruņa numuru 28616777 vai arī rakstot uz e-pastu vineta.lapsele@priekulunovads.lv.

Telpu izmantošanas galvenais nosacījums: Kādās telpās ienāc, tādas atstāj!!!
Jaunas telpas - jauniem notikumiem!

Vairāk informācijas par Eiropas Laksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē.  https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development.

Raiņa8 2