Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Realizēts projekts "Velostatīvu uzstādīšana Priekuļu novadā"

Ar ''Cēsu rajona lauku partnerība'' atbalstu ir realizēts projekts ''Velostatīvu uzstādīšana Priekuļu novadā'' Nr.18-09-AL18-A019.2201-000001 (ELFLA).

Pēc veiktā iepirkuma, decembrī tika noslēgts līgums ar SIA “WARSS+” par velostatīvu izgatavošanu un uzstādīšanu Priekuļu novada teritorijā, saskaņā ar Arhitektu SIA “Marta saule” izstrādāto tehnisko dokumentāciju.

Kopējās projekta īstenošanas izmaksas sastāda EUR 19582,09 (t.sk. PVN).

Velostatīvi uzstādīti Priekuļos (Saules parkā, pie Kultūras nama, Sabiedriskā centra un Sporta birzītē), Liepā (pie Lielās Ellītes, Kultūras nama, Veidenbauma muzeja, Bibliotēkas), Mārsnēnos (pie Tautas nama), Veselavā (pie Veselavas muižas).
Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē.

b_250_250_16777215_00_images_LOGO_LEADER-Sabiedriba-ar-dveseli.jpg