Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Priekuļu novada attīstības programma 2015.-2021.gadam

Priekuļu novada attīstības programma 2015.-2021.gadam (PDF)

Pārskats par attīstības programmas izstrādi (PDF)

Domes sēdes lēmums par Priekuļu novada attīstības programmas apstiprināšanu (PDF)

DARBA UZDEVUMS jaunizveidojamā Cēsu novada Attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādei. Priekuļu novada attīstības programmas 2015.-2021. gadam - Aktualizēts investīciju plāns 2020.-2021. gadam (PDF).
(Apstiprināts 2021. gada 25. marta Priekuļu novada domes sēdē, protokols Nr.4, 7p).Priekuļu novada attīstības programmas 2015.-2021. gadam - Aktualizēts investīciju plāns 2020.2021. gadam (PDF).
(Apstiprināts 2020. gada 13. novembra Priekuļu novada domes sēdē, protokols Nr.18, 1p).Priekuļu novada attīstības programmas 2015.-2021. gadam - Aktualizēts rīcības plāns (PDF).
(Apstiprināts 2020. gada 27. februāra Priekuļu novada domes sēdē, protokols Nr.4, 42.P).Ikgadējais ieviešanas uzraudzības ziņojums Nr.4 (PDF).
(Apstiprināts 2020. gada 27. februāra Priekuļu novada domes sēdē, protokols Nr.4, 42.P).Priekuļu novada Attīstības programmas 2015.-2021.gadam īstenošanas trīs gadu uzraudzības plāns 2016.-2018.gadam 1.ziņojums