Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Priekuļu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-2030.gadam

Priekuļu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-2030.gadam
Apstiprināta Priekuļu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-2030.gadam.

Darba uzdevums jaunizveidojamā Cēsu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.-2035.gadam izstrādei.

Priekuļu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-2030.gadam (PDF)

Pašreizējās situācijas raksturojums (PDF)