Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Veselavas pagasta teritoriālais plānojums

Veselavas pagasta teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana

2008.-2020.g. / Karte - Zemes izmantošnas veidi 

Veselavas pagasta teritorijas plānojums

I daļa - Paskaidrojuma raksts 

IV daļa - Veselavas pagasta teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 2008.-2020.