Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Priekuļu apvienības projektu konkurss

Lai veicinātu iedzīvotāju iniciatīvu atbalstu, izsludināts Priekuļu apvienības projektu konkurss. Projektu iesniegšana noritēs no 20.maija līdz 5.jūnijam.

Konkursa rezultāti tiks paziņoti līdz 2022. gada 20.jūnijam.

Konkursa mērķis ir veicināt pārvaldes administratīvās teritorijas iedzīvotāju dzīves vides sakārtošanu un uzlabošanu, vietējo sabiedrisko aktivitāšu dažādošanu, sekmējot sadarbību starp pašvaldību, iedzīvotājiem un komersantiem, kā arī Konkursa mērķis ir iedrošināt iedzīvotājus īstenot pašu radītas idejas.

Konkursā tiek atbalstīti projekti aktivitātēs:

• ''Vides un infrastruktūras sakārtošana un labiekārtošana'';
• ''Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana''.

Finansējums vienam projektam nevar pārsniegt 700 EUR, ietverot visus nodokļu maksājumus, kas saistīti ar projekta kopējām izmaksām. Projektam var būt arī sponsoru līdzfinansējums, ja kopējais projekta realizācijai nepieciešamais finansējums pārsniedz 700 EUR.
Konkursā var tikt atbalstīti sabiedriska labuma projekti jomās, kas ir svarīgas un aktuālas vietējai sabiedrībai vai kādai tās daļai. Projektu tematika, īstenošanas veids un mērķauditorija netiek ierobežota.

Konkursā var piedalīties:

• biedrība un nodibinājums, kura juridiskā adrese vai faktiskās darbības vieta ir Priekuļu apvienības pārvaldes administratīvajā teritorijā;
• fiziska persona un neformālas grupas, kurās apvienojušies ne mazāk kā 5 Priekuļu apvienības administratīvās teritorijas iedzīvotāji.
Projekta pieteikums iesniedzams Pārvaldei, izvēloties piemērotāko variantu:
• elektroniski, nosūtot to uz elektroniskā pasta adresi priekuli@cesunovads.lv;
• dokumentu formā, iesniedzot personīgi Pārvaldes klientu apkalpošanas centrā Priekuļu vai Liepas pagastā.

Konkursa nolikums skatāms ŠEIT.

Kontaktpersona:
Cēsu novada Priekuļu apvienības pārvaldes vadītāja vietniece vispārīgos jautājumos
Inga Zaperecka (inga.zaperecka@cesunovads.lv)