Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Komunālo skaitītāju rādījumu paziņošana

Komunālo skaitītāju rādījumus turpmāk lūdzam nodot šādā kārtībā.

  • Privātmājas un daudzdzīvokļu mājas un iestādes Veselavā
  • privātmājas un iestādes Priekuļos;
  • privātmājas un iestādes Liepā;
  • privātmājas Priekuļos.

Par ūdens un kanalizācijas skaitītāju rādījumiem nepieciešams ziņot līdz katra mēneša pēdējam datumam:

  • sūtot vēstuli uz e-pasta adresi priekuli.udens@cesunovads.lv;
  • zvanot, rakstot SMS, sūtot ziņu uz WhatsApp 26315164 (Renāte).

Paziņojot skaitītāju rādījumus, jānorāda pilnīga informācija: skaitītāju rādījumi, adrese, klients.

Lūdzam pievērst uzmanību, ka sakarā ar novadu apvienošanu ir mainījušies iestādes rekvizīti un norēķinu konti.

Nosaukums: Cēsu novada pašvaldība
Adrese: Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101
PVN Reģistrācijas numurs: LV90000031048

Kontu numuri komunālo rēķinu apmaksai:

LV51 UNLA 0004 0131 3083 5 visiem maksājumiem izņemot NĪN (šeit un turpmāk tekstā nekustamo īpašumu nodoklis)
LV36 HABA 0001 4020 3883 7 visiem maksājumiem izņemot NĪN
LV60 PARX 0002 6785 6001 7 visi maksājumi
LV73 RIKO 0002 0131 0575 1 visi maksājumi
LV23 LPNS 0004 1034 4533 1 visi maksājumi,

Rēķinu apmaksu iespējams veikt arī skaidrā naudā vai ar karti Cēsu novada pašvaldības klientu apkalpošanas centros.