Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Priekuļu Saules parkā uzziedēs pļava

Priekuļu Saules parkā uzziedēs pļava

Priekuļu apvienības teritorijā tiks veidotas dabīgās pļavas, kuras bagātinās ne tikai esošo un Latvijai raksturīgo faunu, bet arī ļaus ietaupīt resursus un laiku teritoriju apsaimniekošanā. Pļavas tiks veidotas Priekuļos, Liepā, Veselavā un citos Priekuļu apvienības pagastos. Viena no pirmajām pļavām, kurai sākts izveides process, atrodas Priekuļos, Saules parkā.

Jaunveidotās pļavas Priekuļu apvienības teritorijā tiks apsaimniekotas vienu reizi sezonā, lai augi spētu izziedēt, nogatavināt un izkaisīt sēklas, kuras veidos un attīstīs teritorijas faunu nākamajā ziedēšanas sezonā. Pļavu robežas tiks pļautas gar ietvēm un pļavās tiks izstrādātas takas, lai zaļā teritorija nekļūtu par fizisku šķērsli, bet gan izzinošu un mierpilnu pastaigu ceļu.

Dabīgās pļavas ir viena no raksturīgajām ainavām Vidzemes augstienei, taču, notiekot urbanizācijas procesam un attīstoties lauksaimniecībai, dabīgo pļavu teritorijas ir strauji samazinājušās un pašlaik veido mazāk par vienu procentu no kopējās ainavtelpas. Pļavas ir nozīmīgs ekoloģiskais faktors, kas veido bioloģiski vērtīgu vidi – tā ir vieta, kur aug Latvijas klimata joslai raksturīgie augi, kā arī tā ir vieta dažādām sugu dzīvotnēm, piemēram, kukaiņiem, ežiem, ķirzakām, putniem un citiem dzīvniekiem.

Par dabīgu un ekoloģiski vērtīgu pļavu var atzīt teritoriju, kur vienā kvadrātmetrā ir sastopamas 30 līdz 50 dažādas augu sugas. Pļavās dominē tādi augi kā parastā pīpene, madara, kodīgais laimiņš, gaiļbiksīte, raskrēsliņš, kā arī reti sastopami augi, piemēram, smaržīgā naktsvijole, kas ierakstīta Latvijas Sarkanajā grāmatā komerciāli apdraudēto sugu kategorijā.

Pļavu ekosistēma ir sarežģīta un komplicēta, tādēļ to atjaunošanas process var aizņemt ne tikai vairākus gadus, bet gan gadu desmitus.''Daba ir vide, kurā dzīvojam, kurā rodam mieru un harmoniju, iegūstam ārstniecības augus, plūcam jāņuzāles un vērojam augu ziedēšanu un krāšņumu. Ir nozīmīgi saglabāt Latvijas vidi veidojošos elementus, kas ir ne tikai meži, upes, stāvkrasti un purvi, bet arī ziedošās pļavas.'' stāsta Priekuļu apvienības Saimnieciskās nodaļas labiekārtošanas dienesta vadītājs Jānis Sirlaks.

 

Datums: 2022. gada 16. jūnijs