Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Konkurss par tiesībām slēgt deleģējuma līgumu Cēsu novada ūdensobjektu apsaimniekošanai

Konkurss par tiesībām slēgt deleģējuma līgumu Cēsu novada ūdensobjektu apsaimniekošanai

Cēsu novada pašvaldība izsludina konkursu par tiesībām veikt Cēsu novada pašvaldības ūdensobjektu apsaimniekošanu un deleģēšanas līguma slēgšanu. Konkurss tiek organizēts, lai īstenotu Cēsu novada pašvaldības ūdensobjektu (ezeru un upju) apsaimniekošanas koncepcijā izvirzītos uzdevumus un sasniegtu plānotos mērķus:

  • ūdensobjektu ekoloģiskā stāvokļa uzlabošanu līdz iespējami labam, vai esoša labā ekoloģiskā stāvokļa ilglaicīga saglabāšana;
  • publisko ūdeņu un tiem piegulošo teritoriju bioloģiskās daudzveidības, kultūrvēsturiskās un vides ainavas saglabāšana un uzlabošana;
  • ūdeņu un tiem piegulošo teritoriju izmantošanas aktīvai atpūtai (galvenokārt publiskas peldvietas) un ūdenssportam (airu laivas, vējdēļi, buru laivas, motorizēti ūdens transportlīdzekļi) nodrošināšana un veicināšana;
  • publisko ūdeņu resursu (floras, faunas u.c.) izmantošanas nodrošināšana, aizsardzība un uzlabošana.

Pretendentiem ir izvirzītas prasības, kuras apliecina viņu pieredzi licencētās makšķerēšanas organizēšanā, ūdenstilpju apsaimniekošanā, zivju un vides aizsardzības kontroles un uzraudzības pasākumu organizēšanā kā arī pieredze vietējo un starptautisko projektu sagatavošanā un realizācijā. Pretendentu rīcībā ir jābūt kvalificētiem darbiniekiem, kuriem ir izglītība un pieredze vides, tūrisma vai teritorijas plānošanas jomā.

Pieteikumus iespējams iesniegt līdz 2023.gada 4.decembrim.

Datums: 2023. gada 15. novembris