Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Veiks ietekmes uz vidi sākotnējo izvērtēšanu saules elektrostacijas parkam

Veiks ietekmes uz vidi sākotnējo izvērtēšanu saules elektrostacijas parkam

Valsts vides dienesta Atļauju pārvalde informē, ka ir pieņemts lēmums par ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanu:

Paredzētās darbības iesnieguma iesniegšanas datums

10.08.2022.

Paredzētās darbības nosaukums

Saules elektrostacijas, iekšējo inženiertīklu, apkalpošanas ceļa būvniecība un teritorijas iežogošana

Iesniedzējs

SIA ''EVECON'' (reģistrācijas Nr. 42600030073), juridiskā adrese: Uzvaras prospekts 1C, Baloži, Ķekavas novads, LV-2128

Paredzētās darbības norises vietas adrese

''Kalna Lodes'' (zemes vienības kadastra apzīmējums 42600030073), Liepas pagasts, Cēsu novads.

Atrašanās īpaši aizsargājamā dabas teritorijā

Atrodas Gaujas nacionālajā parkā

Atrašanās Rīgas jūras līča piekrastes aizsarjoslā

Neatrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā

Atrašanās virzemes ūdensobjektu aizsarjoslā

Neatrodas virszemes ūdensobjektu aizsargjoslā

Informācija par paredzēto darbību

Saskaņā ar iesniegto informāciju plānots izveidot saules elektrostacijas parku (t.sk. saules paneļu uzstādīšana, inženiertīklu būvniecība, apkalpošanas ceļa būvniecība un žoga izbūve). Kopējā saules elektrostacijas ražošanas jauda: 3,0MW (3000kW). Elektrostacijas parks aizņems 5,5 ha lielu platību, precīzs apjoms tiks precizēts projektēšanas stadijā.

Saules paneļus plānots uzstādīt uz metāla konstrukcijām, konstrukcijas augstums plānots ne augstāk kā 3m. Paneļu galdus starp rindām plānots izvietot 7-10m attālumā atkarībā no zemes reljefa. Precīzs izvietojums tiks precizēts projektēšanas gaitā ņemot vērā reljefu, noēnojumu no blakus objektiem (kokiem, ēkām u.c. brīvi stāvošiem objektiem).

Visu teritoriju plānots iežogot ar žogu, kura augstums plānots līdz 2,0 m, žoga konstrukciju plānots precizēt projektēšanas gaitā.

Atsauksmes vai priekšlikumus par paredzēto darbību 10 darba dienu laikā rakstiski var iesniegt Valsts vides dienestā Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045, elektroniski: ap@vvd.gov.lv

Datums: 2022. gada 24. augusts