Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Priekuļu Kultūras namā uzstādīts jauns skatuves apgaismojums

Priekuļu Kultūras namā uzstādīts jauns skatuves apgaismojums

Lai uzlabotu pasākumu kvalitāti un energoefektivitāti Priekuļu kultūras namā, īstenots projekts “Priekuļu kultūras nama skatuves apgaismojuma maiņa energoefektivitātes un pasākumu kvalitātes uzlabošanai”. Iestādē uzlabota gaismas aprīkojuma materiāltehniskā bāze, iegādājoties jaunus, daudzfunkcionālus un viedus gaismas aparātus.

Projektu īstenojusi Priekuļu apvienības pārvalde ar “Cēsu rajona lauku partnerības” atbalstu. Projekta kopējās izmaksas bija 20301 EUR, no kurām ELFLA finansējums – 18000 EUR un Cēsu novada pašvaldības līdzfinansējums – 2301 EUR.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Datums: 2023. gada 28. marts